Filips de Goede

°31-7-1396 – †15-6-1467

Graaf van Vlaanderen

Hertog van Bourgondië (Filips III)

Stichter van de Orde van het Gulden Vlies.

GentFilipsdeGoedeGT2012

Filips de Goede & Isabella van Portugal – G.T. 2012

Graaf Filips hield er een gezonde levensstijl op na. Na in 1422 met Michelle van Valois in het huwelijk te zijn getreden, trouwde hij vervolgens in 1424 met Bonne van Artesië en in 1430 met Isabella van Portugal bij wie hij zijn latere troonopvolger Karel de Stoute (1433) zou verwekken.

Naast zijn 3 huwelijken beschikte Filips over een 30-tal maîtresses en 18 erkende bastaardkinderen.

Na zijn huwelijk  met Isabella van Portugal op 7 januari 1430 stelde hij op 10 januari 1430 de Orde van het Gulden Vlies in. Deze exclusieve ridderorde bezorgde hem status en politieke macht.

De macht van Gent was groot. Het bekwam het monopolie voor zijn haven.  De Lakenhalle werd gebouwd. Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck kreeg in 1432 zijn plaats in de St-Baafskathedraal. De “witte kaproenen” zorgden in de Oostvlaamse gemeenten voor opvolging van de bevelen. Er was de eerste steenlegging door Karel de Stoute voor de bouw van de St.-Michielskerk.

De “Slag bij Gavere” in 1453 maakte een einde aan een 4 jaar durende “Gentse Opstand”. Aan de basis lagen de hoge belastingen en het verbod op verkoop van tarwe. Door de ondertekening van de “Vrede van Gavere” waren de inwoners van Gent onderdanig aan de hertog van Bourgondië Filips de Goede. De stad verloor haar soevereine onafhankelijkheid en was onderworpen aan het stedelijk recht.

Filips kwam te overlijden op 15 juni 1467.