Filips II van Spanje

°21-5-1527 – †13-9-1598

GentWillemIIVerledenenhedenDelobelH.

Filips II Koning van Spanje
Verleden en Heden – H. Delobel

Graaf van Vlaanderen – Koning van Spanje

Filips is in Spanje geboren en opgevoed. Hij was helemaal niet vertrouwd met onze taal en zijn interesses waren dan ook meer op Spanje gericht. Na de troonsafstand van zijn vader in 1555 nam hij hier het bestuur over in onze gewesten.

Zijn heerschappij strekte zich uit over de Spaanse Nederlanden, Castillië en Aragón (Spanje), Portugal, Sicilië en Napels.

Bij afwezigheid van Filips II nam de geheime raad of “Consulta” het beheer waar. Aan de Staten-Generaal, waarin prins Willem van Oranje en de graven van Egmont en Hoorne zetelden, gaf hij totaal geen gehoor.

In 1557 leiden vele conflicten tot een oorlog met Frankrijk. Ondermeer dankzij de manschappen van Graaf van Egmont zegevieren Filips strijders bij St.-Quentin en Grevelingen.

De vijandelijkheden worden een halt toegeroepen door de Vrede van Cateau-Cambrésis in 1559. Die Vrede behelst 2 vredesverdragen waarvan het voornaamste op 2 april 1559 tot stand kwam tussen Frankrijk en Spanje. Dit maakte een einde aan de jarenlange Italiaanse oorlog betreffende de hegemonie in Italië. Een bijkomende reden was de opkomst van het protestantisme.

Eerder was op 12 maart 1559 een akkoord tot stand gekomen tussen Engeland en Frankrijk omtrent Calais. Dit in 1558 door de Fransen veroverde gebied mocht Frans eigendom blijven in ruil voor een financiële vergoeding. Wat voorgoed een einde maakte aan de continentale verbondenheid met Engeland sinds 1066.

Datzelfde jaar keerde hij terug naar Spanje om nooit meer terug te keren. Landvoogden treden op in zijn plaats wat zal leiden tot vele misverstanden tussen het volk en de vorst.

Door zijn onverbiddelijk optreden tegen de protestanten ontstaat een langdurig godsdienstoorlog in onze gewesten. Door het uitvaardigen van “plakkaten” konden niet-katholieken aangehouden worden en ter dood veroordeeld worden.

De Europese “Beeldenstorm” die aanvang nam in 1522 in het Duitse Wittenberg  deed nu ook onze contreien aan. In 1566 vernielden de woedende calvinisten katholieke bezittingen en vervolgden priesters en monniken. Filips II stuurde de strenge hertog van Alva om orde op zaken te stellen. De “Raad van Beroerten, een Spaanse rechtbank, veroordeelde meer dan duizend inwoners van de “Zeventien Provinciën” ter dood. Graven Egmont en Hoorne werden onthoofd op de Grote Markt van Brussel.

GentgodsdienstoorlogenkaartgeschiedenisvanonzestrekenJPMogenet2

Geschiedenis van onze streken – JP Mogenet

Het was aanleiding tot de 80-jarige oorlog (1568-1648) die pas op 15 mei 1648 zijn einde kent door een akkoord met Spanje waarmee de erkenning van de calvinistische “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden” als soevereine staat werd bekrachtigd. De in het zuiden gelegen “Spaanse Nederlanden” bleven katholiek.

Deze “Vrede van Münster” maakte onderdeel uit van de “Vrede van Westfalen” die een einde maakte aan de “Dertigjarige Oorlog”(1618-1648) tussen de katholieke en gereformeerde staten in Europa.

Fiips lijfspreuk luidde “De Heer is mijn helper” en is terug te vinden op munten uit die tijd.

Op 13 september 1598 overleed hij te San Lorenzo de El Escorial in Spanje.