Filips IV van Spanje

°8-4-1605 – †17-9-1665

Graaf van Vlaanderen – Koning van Spanje

Filips IV was de schoonvader van de zonnekoning Lodewijk XIV. Reeds op 16-jarige leeftijd volgde hij zijn vader Filips III op.

Voor het beheer over het immense rijk liet hij zich bijstaan door de hertog van Olivares,een Spaans staatsman. Het mocht niet baten. Tot in 1643, toen Oivares aftrad ten gevolge de Portugese kwestie, beleefde Spanje beroerde tijden met verlies van de Noordelijke Nederlanden, het graafschap Artesië, Franche-Comté, delen van de Pyreneeën en Portugal. De geringe betrokkenheid bij de binnenlandse politiek leidde tot corrupte taferelen.

Hij trouwde in 1615 met prinses Elisabeth van Frankrijk en hertrouwde in 1649 met aartshertogin Maria Anna van Oostenrijk. In totaal had hij 15 kinderen van wie er 10 op jonge leeftijd stierven.

Op 15 mei 1648 wordt met het verdrag van Münster een akkoord bereikt tussen Spanje met de calvinistische “Republiek der Zeven Nederlanden”. De “Tachtigjarige Oorlog” was hierdoor ten einde en de noordelijke Republiek werd erkend als soevereine staat.

Deze “Vrede van Münster” maakte onderdeel uit van de “Vrede van Westfalen” die een einde maakte aan de “Dertigjarige Oorlog”(1618-1648) tussen de katholieke en gereformeerde staten in Europa.

Spanje was ook verplicht in te stemmen met de sluiting van de Schelde, het Zwin en de Sassevaart wat nefast was voor de Gentse havenexpansie.

Een 9-jarige vredesperiode deed de Gentse handel bloeien. Het Lakenmetershuis werd gebouwd. Tussen Brussel en Gent reden eerste diensten van postwagens. Er was de ontwikkeling van industriële- en handelsactiviteiten met verbeterde havenvoorzieningen.

Na zijn dood op 17 september 1665 zal zijn zoon Karel II hem opvolgen.