Filips v van Anjou

°19-12-1683 – †9-7-1746

Graaf van Vlaanderen – Koning van Spanje

In 1700 komt de Spaanse koning Karel II te overlijden.

Als erfopvolger had Karel II Filips van Anjou aangeduid. Nochtans was de koning van Frankrijk Lodewijk XIV als zijn volle neef en de Hongaarse koning Keizer Leopold I in de overtuiging recht te hebben op de Spaanse troon. In 1701 brak dan ook de Spaanse Successieoorlog uit die pas met de “Vrede van Utrecht” in 1713 tot een einde komt met bekrachtiging van Filips van Anjou als rechtmatige erfopvolger.

Filips V van Anjou liet het beheer over de Zuidelijke Nederlanden al na enkele maanden over aan zijn grootvader Lodewijk XIV. Geboren te Versailles was Filips de Fransen meer genegen. Daardoor mochten officiële documenten niet meer in het Nederlands worden opgesteld. Ook de privileges werden afgeschaft. De annexatie bij Frankrijk was nabij.

Tijdens de Spaanse Successieoorlog was Gent een belangrijke militaire vestiging dat was omgevormd tot een enorm legerkamp. De Vrede van Utrecht maakte een einde aan die oorlog. De Oostenrijkse Habsburgers heersten nu over de Spaanse Nederlanden waardoor Keizer Karel VI in 1713 de volgende Graaf van Vlaanderen zou worden.

Filips werd door het pact erkend als koning van Spanje. Echter zijn nakomeling konden nooit aanspraak maken op de Franse troon. Nog volgens het vredesverdrag diende Spanje afstand te doen van verschillende verworven gebieden.