Huis van Habsburg (Spanje: 1482-1713)

De gezagdragers van de dynastie van het huis Habsburg danken hun naam aan het Zwitserse stamslot Habichtsburg in het kanton Aargau te Habsburg. Op een rots aan de oevers van de Aare, een zijtak van de Rijn, bevinden zich de ruïnes van deze burcht.

De Habsburgers, tot wie overwegend keizers van het Heilige Roomse Rijk behoorden, hadden de macht over de Nederlanden van 1482 tot 1581 en tot 1795 zelfs over de Zuidelijke Nederlanden. Het was een dynastie die voornamelijk regeerde over Hongarije, Oostenrijk en Bohemen.

Door het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk kwam het bewind van het graafschap Vlaanderen bij het overlijden van Maria in 1482 onder het Huis Habsburg. Immers Maximiliaan trad op als regent voor hun toen minderjarige zoon waardoor hij de macht verkreeg over de Nederlanden en Franche-Comté.