Huis van Normandië (1127-1128)

Willem Clito werd na de moord op Karel de Goede door de Fransgezinde Lodewijk VI benoemd tot graaf van Vlaanderen in 1127.

De bevolking van Gent kwam in opstand tegen zijn ruwheid en geldzucht (heffen van grondcijns en tolrechten, verkopen van ambten, afkopen van straffen) en de Gentenaars verzaakten dan ook aan hun eed van trouw en leenheerschap aan de nieuwe graaf.

Diederik van den Elzas bekwam na zijn aankomst in Gent op 11 maart 1128 de plechtige steun van de Vlaamse steden.

Bij de belegering van Aalst op 28 juli 1128 vond Willem Clito de dood en werd Diederik van den Elzas onmiddellijk als zijn opvolger erkend.