Huis van Valois-Bourgondië (1404-1482)

Het Huis Valois-Bourgondië, een zijtak van het Huis Valois, neemt aanvang bij het overlijden van Filips de Stoute op 27 april 1404. Als zoon van Jan II koning van Frankrijk was hij een prins uit de koninklijke dynastie van Frankrijk van het Huis Valois en hertog van Bourgondië.

Door zijn huwelijk met Margaretha van Male was hij de stamvader en Margaretha de stammoeder van de tweede hertogelijke Valois-dynastie van Bourgondië en bijgevolg ook van de dynastie van de Spaanse en Oostenrijkse habsburgers.

Door de aanstelling van hun oudste zoon Jan Zonder Vrees als Graaf van Vlaanderen na het overlijden van Margaretha van Male op 16 maart 1405 werd hij de eerste afgevaardigde van het Huis Valois-Bourgondië. In 1404 kreeg hij reeds de titel van Hertog van Bourgondië na de dood van zijn vader Filips.