Huis van Vlaanderen (1194-1278)

Door het huwelijk van Margaretha I met Boudewijn V van Henegouwen kwam de heerschappij van de graaf terug in het huis van Vlaanderen.

Immers, zijn betovergrootvader was Boudewijn VI van Vlaanderen waardoor hij zich de titel van Boudewijn VIII van Vlaanderen toeëigende.

Toen Margaretha’s broer Filip, die geen kinderen had, in 1191 kwam te overlijden werden zij en haar man gravin en graaf van Vlaanderen. Tot 1194, toen zij kwam te overlijden en  Boudewijn VIII afstand deed van Vlaanderen.

Hun oudste zoon Boudewijn IX heerste nu over het graafschap Vlaanderen.