Huis van Dampierre (1246-1404)

Na haar terugkeer van het hof van Parijs huwde Margaretha van  Constantinopel op 10-jarige leeftijd de Henegouwse ridder Burchard van Avesnes.

Doch Burchard was tot subdiaken gewijd waardoor Paus Innocentius III het huwelijk veroordeelde.

In 1222 scheidden de wegen van Margaretha en Burchard waardoor de weg open lag om eind 1223 met Willem van Dampierre te trouwen. Dit huwelijk zou pas in 1230 erkend worden.

Bij het overlijden van Margaretha’s zus Johanna in 1244 verkreeg zij de titel van gravin van Vlaanderen waarbij zij haar zoon Willem II tot enige erfgenaam benoemde waarbij die in 1246 mederegent over het graafschap Vlaanderen zou worden.

Het begin van de dynastie van het huis van Dampierre.