Isabella van Spanje + Albrecht van Oostenrijk

GentIsabellageschiedenisvanonzestrekenJPMogenet

°12-8-1566 – †1-12-1633

GentAlbrechtGeschiedenisvanonzestrekenJPMogenet

°15-11-1559 – †13-7-1621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravin en Graaf van Vlaanderen

Het bewind van aartshertogen Albrecht en Isabelle bracht een welgekomen periode van relatieve rust tijdens de godsdienstoorlogen. Hun beleid gaat het ongeluksbewind van Filips IV vooraf.

GentAlbrechtVerledenenhedenDelobelH.

Aartshertog Albrecht
Verleden en heden – Delobel H.

Albrecht was een volle neef van Isabella en had als kardinaal de pauselijke zegen nodig om te mogen trouwen. Aan het huwelijk waren strenge voorwaarden verbonden aangaande de erfopvolging en eigendomsverdeling bij overlijden.

Enkele maanden voor zijn dood in 1598 schonk Filips II de 17 Provinciën aan zijn dochter Isabella bij Akte van Afstand. Wat inhoudt dat enkel de Zuidelijke Nederlanden nog onder haar gezag kwamen daar de Noordelijke Nederlanden de Spaanse vorst niet erkenden.

De Spaanse koning wou de Noordelijke Nederlanden terug onder zijn bewind krijgen en het calvinisme uitroeien. Dat stuitte op hevig verzet en jarenlange oorlog. Uiteindelijk komt er in 1609 een vredesbestand dat 12 jaar zou standhouden.

GentIsabella2VerledenenhedenDelobelH.

Aartshertogin Isabella
Verleden en heden – Delobel H.

Onder hun impuls wordt in 1611 het “Eeuwig Edict” ingevoerd. Geboortes, huwelijken en sterfgevallen worden vanaf nu geregistreerd. Ook de rechtspraak wordt door de “Geheime Raad”, een adviescollege opgericht door Keizer Karel, in een nieuw kleedje gestoken. Zo wordt de basis gelegd voor een algemeen wetboek in de Zuidelijke Nederlanden.

Isabella wakkerde door haar katholieke instelling het geloof aan bij de bevolking. O.a. de kloosterorde van de karmelietessen werd opgericht. De jezuïeten richtten scholen op voor Griekse en Latijnse humaniora en bouwden kerken in barokkestijl. Het was ook de tijd van de heksenvervolging waarbij veroordeelden de brandstapel niet ontliepen.

De Zuidelijke Nederlanden kwamen bij het overlijden van Albrecht op 13 juli 1621 volgens de Akte van  Afstand opnieuw onder Spaans gezag met Isabella als landvoogdes. Besprekingen met de noordelijke Verenigde Nederlanden liepen op een sisser uit waarna er opnieuw een periode van oorlogvoering uitbrak.

Tot aan haar dood in 1633 bleef Isabella landvoogdes. Donkere tijden waren in aantocht.