Karel de Stoute

°10-11-1433 – †5-01-1477

Graaf van Vlaanderen (1467-1477)

Hertog van Bourgondië

Zijn eerste vrouw, Catharina van Valois, huwde hij reeds op 7-jarige leeftijd. Zijn tweede huwelijk met Isabella van Bourbon leverde hem een troonopvolgster op nl. Maria van Bourgondië. Na haar overlijden in 1465 zou Karel nog in het huwelijk treden met Margaretha van York om het bondgenootschap met Engeland te sterken in zijn strijd tegen Frankrijk.

Toen Filips de Goede in 1467 kwam te overlijden zette zijn zoon Karel de Stoute (=moedige) zijn werk verder.

Zo richtte hij enkele nieuwe instellingen op als de “Rekenkamer” (financiën) en het “Parlement of de Grote Raad van Mechelen” (opperste gerechtshof).

Op 28 juni 1467 was er de blijde intrede in Gent waarna de stad in opstand kwam om hun oude privilegies op te eisen waaronder afschaffing van de opgelegde belastingen opgelegd door Filips de Goede. Karel gaf toe.

Andere steden volgden waarbij Karel de gemoederen wist te bedaren. Enkel Luik dat onder invloed stond van de Franse koning Lodewijk VI moest overwonnen worden. Met behulp van Lodewijk VI, die in gevangenschap meestreed, werd Luik veroverd waarna hij terug zijn vrijheid verkreeg en richting Frankrijk trok.

De financiële toestand van Gent was niet gezond. Daarop riep de Graaf in 1474 de Staten van Vlaanderen bijeen die echter alle financiële hulp weigerden.

Karel liet het leven op 5 januari 1477 tijdens de slag om Nancy. Zijn lichaam was onherkenbaar toegetakeld waarbij identificatie door zijn persoonlijke arts nodig was.