Karel II van Spanje

°6-11-1661 – †1-11-1700

Graaf van Vlaanderen – Koning van Spanje

Op 17 september 1665 overleed Karels vader Filips IV. Hij was de oom van zijn vrouw, de moeder van Karel. De inteelt binnen het Huis van Habsburg maakte dat Karel zowel mentaal als fysiek gehandicapt bleek. Zijn bijnaam was toepasselijk “El Hechizado”, de behekste. Zijn moeder Maria Anna van Oostenrijk zou tot aan haar dood op 8 november 1696 als regentes optreden voor haar zoon.

Karel II trouwde tweemaal. Naar alle waarschijnlijkheid zou impotentie aan de basis gelegen hebben dat hij zowel bij Marie Louise van Orléans als bij Maria Anna van Beieren geen kinderen had. Hij duidde Filips van Anjou aan als zijn opvolger. Filips was de kleinzoon van de machtige Franse “Zonnekoning” Lodewijk XIV.

De “Vrede van de Pyreneeën” besloot op 7 november 1659 de strijd tussen Frankrijk en Spanje om in 1666 opnieuw los te barsten. Lodewijk XIV veroverde Gent op 9 maart 1678. Met de “Vrede van Nijmegen” dd. 10 augustus 1678 sloten de Noordelijke Nederlanden met Frankrijk een vredesverdrag waarna Spanje en andere bondgenoten zouden volgen.

Vlaanderen was verwoest. De opeenvolging van oorlogen was nefast voor de economie. Armoede was het gevolg. Het was de opkomst van de arme vrouwenstichtingen, de “kwesels”.

Karel II overleed op 1 november 1700 zonder nalatenschap.Zijn dood leidde in 1701 tot de Spaanse Successieoorlog die slechts in 1713 zou beslecht worden met de “Vrede van Utrecht”. Met hem verdwijnt de Spaanse tak der Habsburgers.

PS: De stad Charleroi heeft zijn naam aan Karel II ontleend.