ST.-JAKOBS- OF KERNEMELKPOORT

Deze poort was gelegen tussen de Kernemelkbrug aan het begin van de huidige Steendam en de St.-Johnsgalerij. De Kernemelkpoort dateert van voor de 12e eeuw en is eveneens als Steenpoort gekend.

Aan het Pas stond de Rode Toren ter verdediging van de sluis aldaar. De toren bevond zich echter op de linkeroever van de Leie wat buiten het “oude” Gent viel. Door het graven van een gracht palend aan het Steendam langsheen het Nieuwpoortje eindigend aan de Kernemelkbrug werd de toren met het oude Gent verenigd. Aan deze brug ontwikkelde zich de St.-Jakobspoort.

De Kernemelkbrug heette in eerste instantie de St.-Jakobs of Kerkbrug (ref. St.-Jakobskerk) die gelegen was over een oude Leie-arm (Baudeloleitje). Deze brug zorgde aanvankelijk voor de verbinding tussen 2 delen van het Steendam. In 1199 is er een eerste bron die spreekt over “ad pontem lapideum Sancti Jacobi”. Na verloop van jaren ook gekend onder de naam Steenbrug, Steenpoort- of Steendambrug zoals een bron uit 1314 vermeld “-buter Steenbrucghen”.

De Steenpoort op de Steenbrug werd pas in 1331 beschreven als “vander poorten ter Steenbrucgen”. Door de oprichting van de St.-Jorispoort aan de St.-Jorisbrug op het einde van de Steendam was de Kernemelkpoort niet meer tot nut en verdween in 1523.

—————

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1987

Ghendtsche Tydinghen 1988

Beschryving der Stad Gend, J.J. Steyaert

GENT’S VROEGSTE GESCHIEDENIS, Maurits Gysseling, Rijksarchivaris Gent