1831-1836: Joseph van Crombrugghe

Marcel Gent-Fb

Marcel Gent-Fb

De Belgische Onafhankelijkheid dd. 1830 bracht een bestuurlijke herziening met zich mee die hij vlotjes regelde. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 1830 wist hij met overtuiging de overhand te halen waarbij hij als sleutelfiguur van de orangistische groepering aangaande de Société des Amis de l’Ordre et du Repos Public van Hippolyte Metdepenningen mocht opteden.

Onder druk van de katholieken verklaarde het Voorlopig Bewind de verkiezingen ongeldig en kwam er een tweede verkiezingsronde in december 1830 waarbij Joseph 858 van de 987 stemmen wist te bekomen. Het succes leidde tot een foutieve strategie van de radicale orangisten onder leiding van Hippolyte Metdepenningen waarbij gepoogd werd de scheiding met de Nederlanden te voorkomen of om de prins van Oranje tot koning van België te kronen. 

Toen dit niet lukte werd er een poging beraamd om het Belgische regime omver te werpen. Gent had een orangistisch bestuur en mocht het initiatief nemen. Op 2 februari 1831 poogde Ernest Grégoire zich als leider van de opstand aan dit waagstuk maar werd door de Gentse brandweer al vlug tot de orde geroepen. Operatie mislukt.

Tijdens de periode 1830-1839 was Metdepenningen de leider van de Orangisten die ook de Gentse politiek beheersten. Een sterke organisatie die gestuurd werd vanuit de loge Le Septentrion. Hun aanhangers waren handelaars of industriëlen die jarenlang het profijt genoten van de steun die Willem I verleende aan de katoennijverheid. 

De steun aan de staatsgreep zou de burgemeester duur komen te staan. Het gemeentebestuur werd geschorst en het Voorlopig Bewind stelde een “Comité de Sûreté Publique” aan onder het gezag van baron Charles Coppens. Orangisten werden opgespoord en hun bezittingen geplunderd. Het anarchisme steeg ten top.

Na de troonsbestijging van Leopold I in augustus 1831 werd het falende veiligheidscomité ontbonden en kreeg het plaatselijke stadsbestuur terug de nodige bevoegdheid. De ongerustheid bleef en oktober 1831 kondigde de koning de staat van beleg af voor Gent. Burgemeester van Crombrugghe kreeg tot 1833 een militair bestuur naast zich onder leiding van generaal Niellon.

Door een repressieve houding aan te nemen trachtte het militaire bestuur het orangisme te weren wat niet echt lukte. In 1833 kreeg Gent terug de gangbare bestuursmogelijkheden na opheffing van de staat van beleg door het parlement. Joseph van Crombrugghe vervolledigde vervolgens zijn mandaat tot in 1836.

zie: Joseph van Crombrugghe 1825-1831

zie: Joseph van Steenbrugghe 1840-1842

——————–

Bron:

http://www.liberaalarchief.be

http://www.seniorennet.be