1804-1808: Joseph Sébastien della Faille d’Assenede

°20.01.1756 – ↑07.11.1830

Joseph zal zowel tijdens het Franse Régime als tijdens de Nederlandse overheersing zijn rol meespelen op bestuurlijk vlak. Was daarnaast ook een begaafd tekenaar en bloementeler. Sinds 1801 ook benoemd als president van de Gentse Kunstacademie.

Tijdens de periode van 1805 tot 1808 was hij aangesteld als voorzitter van de Commissie van de Armenzorg en van de Burgerlijke Godshuizen. Als burgemeester van Gent fungeerde hij reeds vanaf 1804 tot in 1808. Eenmaal bij het Corps Législatif gaf hij zijn ontslag als burgemeester om er tot in 1814 te zetelen.

In 1814 richtten de geallieerden een  voorlopig bewind op en trad Joseph op als hoofd van de stadswacht om de rust in Gent te verzekeren. Na de overname door de Nederlanders was hij van 1816 tot in 1822 lid van de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen en van 1822 tot in 1823 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bijkomend was hij ook nog eens erekamerheer van koninig Willem I.

Toen prefect van het Scheldedepartement Faipoult in 1806 vroeg voor de oprichting van een liefdadigheidswerkplaats om de armoede te bestrijden weigerde hij dit voorstel. In de plaats liet hij alle valabele bedelaars oppakken en gevangen zetten om ze te werk te stellen in het Correctiehuis alwaar ze tegen een aalmoes in de spinnerij van Lieven Bauwens werden tewerkgesteld. Anderzijds waren er naar Josephs mening fabrieken genoeg waar jongeren tussen 7 en 14 jaar konden gaan werken om hun van straat te houden.

In 1807 vaardigde Joseph een maatregel uit die het stadscentrum ten goede was nl. het verbod op industriële milieuhinder in de binnenstad. Gevolg was het vestigen van industrieën langsheen de waterlopen die de stad omringden als de Coupure en de Visserij.

Graaf Della Faille won in 1808, als opperdeken van de St.-Antoniusgilde welke functie hij van 1807 tot 1816 kreeg toebedeeld, de oppergaai en werd dan ook uitgeroepen tot behendigste busschieter van Gent.

Voor zijn verdienste werd hij bevestigd in de adelstand en met de titel van graaf overdraagbaar bij eerstgeboorte alzo opgenomen in de ridderstand van Oost-Vlaanderen .

——————–

Bron:

nl.wikipedia.org