Terplatenbrug

Ter Platen is afkomstig van zandbank of “plaete in de Schelde”. Die naam werd ook ontleend aan de sluis op het Oud Scheldeken die was gekend als “het gat ter Platen”.


De Terplatenbrug is er gekomen na de goedkeuring van het urbanisatieplan van het citadelkwartier door de gemeenteraad op 3 juni 1871. Aan de ligging van deze wijk ten zuiden van Gent splitste de Schelde zich op in verscheidene zijarmen. Naar het eind van de 19e eeuw toe startte de demping van deze verzande en veelal stinkende waterkanaaltjes.

Pas in 1882 zal de brug, een  ontwerp van toenmalig hoofdingenieur van Bruggen en Wegen en bestuurder van de stadswerken Emile Braun (van 1895 tot 1921 ook Gents burgemeester), in gebruik worden genomen. Een metalen constructie, 7 meter breed en voorzien van 2 bogen, verbond beide oevers van de Schelde. Na de gewichtstest op 8 juli 1882 te hebben doorstaan was de brug tot dienst van de burger. Prijskaartje van de brug: 2923,91€ (117.950 fr).

In maart 1941 verrees een nieuwe betonnen brug met een breedte van 12m die reeds in 1939-1940 was opgericht maar door de inval van de Duitsers op 23 mei 1940 tot vernietiging was gebracht, 10 dagen na ingebruikname. Reeds op 30 april 1940 was één rijrichting in gebruik genomen waarna het dag en nacht werd gewerkt om de brug te voltooien. Toen op 13 mei de werken waren beëindigd was de oorlog reeds 3 dagen bezig. Om op 23 mei te worden vernield wat de opgang van het Duitse leger diende te vertragen. Een noodbrug voor voetgangers bracht tijdelijk soelaas.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Ter Platenbrug 2016

De huidige brug uit 1979 met een breedte van 24m was genoodzaakt om aan de eisen van het toenemende verkeer te voldoen. Ze maakt de verbinding tussen de Citadellaan en de St.-Lievenslaan. Onder deze brug langsheen de berm van de Muinkschelde tussen de Stropkaai en de Isabellakaai ligt een fietsers- en voetgangersbrug. Sinds januari 2014 wordt zo een gevaarlijke oversteek over de stadsring vermeden voor de zwakke weggebruiker.

Bron:

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: serie 1 (40) de Muinkschelde

Ghendtsche Tydinghen 1980/1988

http://www.sint-pietersdorp.be 13

http://www.mobiliteit.stad.gent.be