Kruideniersstraat

De Kruideniersstraat strekt zich uit van de Gildestraat tot aan de Oude Beestenmarkt.

Eertijds was deze straat gekend als de Merelbekestraat. Bronnen gaan terug tot in 1355 met de vermelding “in de Merlebeke strate”.

Hier was in 1629 de Paardenmarkt.

In de tweede helft van de 19e eeuw was hier de praktijk van dokter F. Snellaert gevestigd. Hij werd als een fenomeen omschreven. Hij was lid van de Société de Médecine en behoorde tot de intellectuele elite van Gent. Daarentegen was hij de dokter van het gewone volk en een overtuigend flamingant ondanks alle verrichtingen in het Frans gebeurde.

De Kruideniersstraat is bij de Gentenaar ook gekend als de plaats waar de “doppers” dagelijks gingen “doppen” (stempelen).