Willem I

In Den Haag komt op 24 Augustus 1772 Willem I ter wereld. Hij was getrouwd met Frederika van Pruisen.

Op 31 Juli 1814 nam hij de administratie van ons land over van de door de commissarissen van de geallieerden tijdelijk aangestelde Gouverneur-Generaal Baron de Vincent.

Op 11 september 1814 doet Willem I, als Prins van Oranje, zijn Blijde Intrede in Gent.

Hij bracht talrijke malen een bezoek aan Gent als in 1814, 1815, 1817, 1819,1820, 1823, 1929. Op 7 oktober 1840 doet hij troonsafstand en vestigt zich in Duitsland.

Na de dood van zijn vrouw hertrouwde hij met de Belgische katholieke Gravin d’Oultremont.

Hij stierf te Berlijn op 12 December 1843.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2007 – Vol36 N°1