Contributiebrug

SAMSUNG CAMERA PICTURESIn 1796 werd er gesproken over de Akkerbrug die toen in hout was opgetrokken. De naam veranderde in 1831 in de “brug van de Nieuwe Wandeling”.

In de 17e eeuw was iedereen verplicht een bijzondere taks te betalen aan het begin van de Brugse Vaart alwaar de Contributiepoort was gevestigd.

Gentcontributiebrugmarcelgentfb

Foto: Marcel Gent-Fb

De poort verdween reeds in 1782 doch in 1880 kreeg de brug haar huidige naam toegewezen die herinnert aan die tijd nl. de Contributiebrug.Toen de Duitsers ons land binnenvielen in mei 1940 werden alle bruggen opgeblazen.

GentContributiebrug2GT1989

Foto: 1947-GT1989

Dus ook de Contributiebrug die dateerde van het jaar 1877 en uit ijzer was vervaardigd. Vanaf die datum van plaatsing eindigde de Coupure aan de brug en kreeg zij verder respectievelijk de namen Waldamkaai en aan de overzijde het Hembyze Bolwerk mee.

Gentcontributiebrugtijdens oorlog1940-1945GT1989

Foto:1940-1945 – GT 1989

Om een overbrugging mogelijk te maken droegen nadien verschillende binnenschepen 2 noodbruggen die tot 1948 dienst deden. Voor doorvaart was het nodig de bruggen telkens te verplaatsen.Wat voor veel verkeershinder zorgde. Uiteindelijk maakten zij plaats voor de 2 nood-wipbruggen die de Visserij overspanden tijdens de oorlogsjaren.

GentContributiebrugdd1947GT1989

Foto 1947-GT 1989

In het dagblad Vooruit van 13 januari 1948 stond te lezen dat deze oplossing slechts tijdelijk was en een nieuwe vaste brug voorzien is na het uitgraven van de Ringvaart om de brughoogte aan te passen.

Op 6 mei 1986 werd de nieuwe brug opengesteld voor het verkeer. In tegenstelling tot de vorige ligt de brug nu in het verlengde van de Nieuwe Wandeling schuin over de Coupure.

——————–

Bron:

Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent: série 1(34) Nieuwewandeling

http://www.St.-Pietersdorp.be Gent 5a

Ghendtsche Tydinghen 1989