Slachthuisbrug

De Slachthuisbrug ligt  over de Visserij, hoogstwaarschijnlijk op de plaats van de vroegere St.-Baafsbrug die toegang verleende tot het St.-Baafsdorp. Bij de oprichting in 1884 zijn er grondvesten aangetroffen die verwijzen naar de St.-Baafsbrug of naar de omwallingsmuur van het St.-Baafsdorp. Ook is er een Spaanse dolk gevonden vermoedelijk toebehorend aan een Spaans soldaat die bij de instorting van de stenen St.-Baafsbrug in 1661 het water inviel.

De werken liepen dan ook de nodige vertraging op maar op 15 april 1885 werd de brug samen met de Van Eyckbrug goed bevonden en opengesteld voor alle verkeer. Het houten wegdek maakte in 1926 plaats voor een overbrugging in gewapend beton. Die werken nam de firma Laroy voor hun rekening en die bedroeg 9.500 fr. (235,50 €). De brug was belangrijk als toegang naar het slachthuis aldaar opgericht tussen 1853-1857 op een deel van het verdwenen Spanjaardenkasteel en waar de Slachthuisbrug ook haar naam van ontleende.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog mei 1940 betekende voor vele strategische bruggen de vernieling. Zo ook de Slachthuisbrug. De Stad Gent richtte een noodbrug op in hout en voorzag de voetgangers van de oversteek. Via trappen was de brug, die 2.5 m breed en 30 m lang was, bereikbaar.

Na de oorlog was zowel de Van Eyckbrug als de Slachthuisbrug aan vernieuwing toe. Het was aangewezen de aanpalende straten te verhogen voor de plaatsing van nieuwe vaste balkbruggen. Hierbij bestaat de Slachthuisbrug uit zeven metalen hoodliggers die in 3 overspanningen het rijvak ondersteunen, twee zij-overspanningen van 8,2 m en 6,94 m en een hoofdoverspanning van 13,7 m. De brug is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal. . Dat wegdek bestaat uit een gewapende betonplaat van 16 cm dik. Binnenschepen ondervinden dan ook geen hinder bij het ondervaren door de hoge ligging van de brug. Dat kon opnieuw na de opening voor alle verkeer op 20 april 1956. Het hele project droeg een prijskaartje van 6.701.520 fr. (166126,62 €).

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1988

http://www.ngtykfy.blogspot.com