Portus Ganda

GentportusGandaDePaepeJohan

Portus Ganda – Johan de Paepe

De Portus Ganda heeft zijn bestaan te danken aan een Gents project, opgestart rond de eeuwwisseling (2000), voor de aanleg van een nieuwe passantenhaven en het opnieuw bevaarbaar maken van de “Reep”. De officiële opening van de haven vond plaats op 29 en 30 april 2005.

GentEmmyLegonPortusGanda(Veermanplein)

GentPortusGanda

De naamgeving is tweeledig en verwijst in het ene geval naar een pre-stedelijke nederzetting, een middeleeuwse stad binnen poorten en in het andere geval naar een aanleghaven.  Ganda wordt dan weer in verband gebracht met de Keltische waternaam gond, waarvan het Germaanse “Gand” een verbastering is. Het is alvast commercieel en toeristisch gezien een passend etiket voor deze omgeving.

GentPortusGandaGertDefever1

Portus Ganda – Gert Defever

Het is hier dat de Leie in de schelde vloeit en alwaar het ontstaan en ontwikkeling van Gent zijn oorsprong kent. Historisch gezien een voorname plaats dus.

Zo is het mogelijk via de Napoleon de Pauwvertakking en de oude dokken eenvoudigweg tot aan de zeesluizen van Terneuzen te varen op een waterhoogte van 4.45 TAW (Tweede Algemene Waterpassing of de referentiehoogte tov het nulpeil van het gemiddelde zeeniveau bij laag water te Oostende).

Hier lag eeuwenlang de Rode Torenstuw, in een later stadium ook gekend als de Passtuw of Grote Spei. Bij afbraak is aan de andere kant van de St.-Jorisbrug de St-Jorissluis geconstrueerd.

De Sint-Jorisbrug is mooi geïntegreerd in deze waterrijke omgeving en geeft de haven, waar zo’n 100 boten kunnen aanmeren, nog meer aanzien.

GentPortusGandaGertDefever

Kunstenaar in actie – Gert Defever

Met de heropening van de Reep op 24 september 2018, waarbij de Scaldissluis reeds in 2012 zijn voltooiing kende, kan de pleziervaart hier volop zijn gang gaan in een adembenemd decor.

Ook de jaarwisseling vindt hier plaats. Vele honderden mensen drummen zich dan naar de mooiste plaatsen, sommigen met een gepast drankje bij de hand, om het kleurrijke vuurwerk te aanschouwen.

GentGertDefever5

St.-Joriskaai – Gert Defever