Groendreefbrug

SAMSUNG CAMERA PICTURESVoor 1970 waren de volkse stadswijken “Rabot” en “Rooigem” verbonden door de Professor Ghuislainbrug en de Bargiebrug. Tussen deze twee bruggen was er over een lengte van 1100m geen andere mogelijkheid de overkant te bereiken of met een bootje, wat veel is wanneer we de afstanden tussen andere bruggen bekijken.

De aanbesteding voor deze overgang over de Brugsevaart vond plaats op 30 oktober 1969.

SAMSUNG CAMERA PICTURESIn april 1970 begon de opbouw van deze voetgangersbrug in gewapend beton met een totale lengte van 35m, een breedte van 3.5m en een vrije hoogte van 4.2m. Totale kostprijs: 100527,37 € (4.055.256 fr).

De Groendreefbrug kreeg haar naam toegewezen op 10 september 1975 bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen.