Hooiaard

GentspijkerClaudeFaseur

Aard = aanlegplaats

Reeds in 1297 is er een bron die spreekt over “le Hoiart”. In 1326 vinden we ‘ten Hoyarde” terug. Nog meer gelijkenis met de huidige benaming wordt duidelijk in 1358 als dit gebied als “an den Hoiaert” wordt omschreven.

Capture d’écran (3226)

We kunnen de vergelijking maken met de nabijgelegen Grasbrug. Hier troffen we een drassige omgeving aan waarbij het vee zijn dorst leste aan de oevers van de Leie. Schepen brachten het hooi aan om ter plaatse verkocht te worden.

genthooiaardpicardiejulesdebruycker

Hooiaard met rechts hotel Picardie – aquarel Jules De Bruycker

Het huizenblok grenzend aan de Pensmarkt-Groentenmarkt-Korte Munt was gekend als “den teerlinc voor ’t Vleeshuis”en was eigendom van de Gentse St.-Pietersabdij. Het hoekhuis aan de Korte Munt was begin 15e eeuw gekend als “De hostelrye ghenaempt Pyckaerdye”. Nog steeds draagt de woning Hooiaard nr.7 de naam Picardie.

———-

http://www.inventaris.onroerenderfgoed.be

geertvandamme.blogspot.be