Paddenhoek

De Paddenhoek is gelegen tussen de Volderstraat en de Kalandeberg. De naam verwijst oorspronkelijk naar de moerassige omgeving en het landelijke karakter waar de straat was gelegen.

Eind 13e eeuw staat het beschreven als “in den Paddenhouch”. In 1342 noemde het “den Paddenhouc”.

Dit straatje heeft een historische achtergrond. Op 2 mei 1345, Quaden Maandag, is er de veldslag op de Vrijdagmarkt tussen de wevers en de volders. De volders eisten loonsverhoging doch weigerden de wervers dit te betalen. Hierbij kregen de volders de steun van Jacob van Artevelde. Tijdens de gevechten verloor Jan de Baken, deken van de volders, het leven. De wevers vonden de tussenkomst van Jacob in dit treffen verdacht. Aan zijn heldhaftigheid werd op 24 juli 1345 een einde gemaakt toen hij door Geraard Denys, leider van de rijke wevers, en enkele handlangers werd vermoord aan de achterzijde van zijn woning in de Paddenhoek.

Deze straat heeft echter ook een “petite histoire”. In het begin van de 20e eeuw was er een bordeel, gelegen aan de kant van de Bank van de Arbeid (NB: die bank is ook een geschiedenis op zich waard). Mijn godvruchtige grootmoeder hield met een afkeurende blik de mannen gade die in dat straatje verdwenen. Haar wereld stortte in de dag dat zij een voor haar bekende pastoor het bordeel zag binnenwippen.

Na WO II werd die straat om andere biologische redenen bezocht. Mensen van verschillende administraties konden gebruik maken van het restaurant van het Ministerie van Financiën dat in de gebouwen van de ex-bank gevestigd was. De ingang bevond zich tussen de bank en het huis van Emest, de huisbewaarder. Ernest kon fantastisch mooi schuifelen. De lange zomeravonden werden geregeld opgefleurd door het repertorium van die man. Het heeft hem helaas geen deugd gedaan want Ernest heeft op een dag een einde aan zijn leven gesteld.

—————

Bron:

GENT’S VROEGSTE GESCHIEDENIS – Maurtits Gysseling

Gentblogt: Albert Sugg en de Belle Epoque in Gent – serie 1 (65) Vrijdagmarkt

Ghendtsche Tydinghen 2004 – Vol33 N°1