Nederschelde-Visserij

gentstbaafsabdijoudmarcelgent

St.-Baafsdorp met St.-Baafsbrug-Marcel Gent – Fb

GentEmmyLegonVisserij18.11.2020GentdevisserijJacquesdrubbelUit dit panoramisch zicht is duidelijk op te maken dat een stenen brug over de Oude Leie toegang verleende tot het St.-Baafsdorp. Die bevond zich op de plaats van de huidige Slachthuisbrug. Een vroegste bron dd. 1270 vermeld deze brug als “le pont de Saint Bavon”. In 1364 is de brug opnieuw geconstrueerd in het steen.Een tweede vaste brug in hout zou volgens M. Heins in 1454 zijn opgericht door de oeverbewoners. In 1497 kwam er in eerste instantie een draaibrug en nadien een ophaalbrug of wipbrug. De bouw van het Spanjaardenkasteel in 1543 betekende ook het einde van beide bruggen. Een veerboot verzorgde destijds de overtocht van het St.-Baafsdorp naar de wijk Overschelde.

gentvisserijgspd18d

Zwembad Van Eyck en Van Eyckbrug – Slachthuisbrug aanvang 20e eeuw (Sint-Pietersdorp 18D)

gentwaterlopenplan1862gstpd3a

Plan 1862 – Sint-Pietersdorp 3a

De onderste foto is het gedeelte dat in 1908 door onze genietroepen is verwijderd. Vanaf de Van Eyckbrug-Slachthuisbrug liep deze weg door tot net voorbij de verdwenen Rode Torenbrug-Pasbrug die in het verlengde van de”Tussen ’t Pas”-straat lag in de buurt van de huidige St.-Jorisbrug. Op het waterlopenplan uit 1862 kun je centraal de gescheiden waterlopen opmerken van het Rommelwater (Visserij) en de Nederschelde tot net voorbij de de Pauwvertakking aan de Portus Ganda.

Gentsamenvloeiiingnederscheldeportusgandavoor1908