Nieuwbrugkaai

De kaai is in 1887 geconstrueerd tussen de Nederschelde en de Leie.

De Nieuwbrug was de brug gelegen tussen de St.-Jacobsnieuwstraat en de Keizer Karelstraat over de Reep. Later ging de naam van de brug over op de hele wijk gelegen tussen de St-Jacobsnieuwstraat, Vlasmarkt, St.-Jacobs, Steendam (de vroegere St.-Jorisstraat), de Nieuwbrugkaai (aan de vroegere samenvloeiing van Leie en Schelde) en de Oude Beestenmarkt. Men sprak er een speciaal soort zeer plat Gents.

De Friese taalkundige Johan Winkier schrijft daarover in 1874: “Deze wijk wordt hoofdzakelijk door mensen uit de kleine burgerstand, door werklieden en vooral fabrieksarbeiders bewoond. Het zogenoemd “Nieuwbrugsch” wordt ruwer en platter uitgesproken dan het gewone Gentsch. Het wordt vooral ook veel slepender uitgebracht, zeer lijmig zoals men in Vlaanderen deze wijze van spreken noemt. Het hoofdkenmerk van het Nieuwbrugsch is de verandering van de volkomen “u” in de volkomen “î”.

Zo zei men “brigge” voor “brugge”, “mîtse” voor “mutse”, “iwwe” voor “uwwe “, “mîgge” voor “mugge” en “opvîllen” voor “opvullen”. En Winkier gaat verder: “Wat men tegenwoordig (1874) Nieuwbrugsch noemt, is eigenlijk de algemeen oud-Gentse tongval. Rond 1824 sprak het grootste deel van de burgerij te Gent nog op zijn Nieuwbrugsch, ofschoon niet zo ruw en plat als de hedendaagsche echte Nieuwbruggelingen doen.”

Opgelet!

Gent is rijk aan kanalen en andere waterlopen. Het dient aan te bevelen de rijstijl aan te passen aan de omgeving en de opgelegde restricties in acht te nemen.

12.06.2022: Aan de Nieuwbrugkaai, de ‘zijkant’ van Portus Ganda, is vanmorgen vroeg een auto in het water beland. Het ongeval gebeurde iets na 6 uur. De auto belandde in het water vlak voor de Bavobrug, het voetgangers- en fietsersbrugje tussen de Nieuwbrugkaai en het parkje op het Veermanplein. “Om half 7 waren de hulpdiensten al aanwezig”, vertelt een ooggetuige. “De auto lag toen nog in het water, en duikers van de brandweer maakten die vast aan een kraan. Een tiental minuten later werd de auto omhoog getakeld. 

Toen werd nog een inzittende uit de auto gehaald. Het slachtoffer werd meteen gereanimeerd, maar is ter plaatse overleden.” Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan om het ongeluk te onderzoeken.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2002 – Vol31 N°1

http://www.hln.be – (Sabine Van Damme, Didier Verbaere, Jill Dhondt, Cedric Matthys, @RV – 12.06.2022)