Strop? Nen echte strop!

Eens per jaar kregen wij een rondleiding in alle afdelingen van de gebouwen aan ’t Strop. Waarbij ik nu eens ga vertellen, om voor eens en altijd duidelijk te maken, het werkelijke verschil tussen een Strop en een Stroppendrager. Bij een bezoek aan het St.-Juliaan (school) aan de Stropkaai bezochten wij een oud gebouw. De broeder vertelde ons dat hier vroeger de afspanning “Het Strop” was gevestigd. Keizer Karel zou hier ook ooit eens verbleven hebben. De kamers puilden uit van de antiek. Maar waar komt die naam van de afspanning vandaan?

Nu, via Zwijnaarde en Merelbeke arriveert de Schelde in Gent waarbij ze zich opsplitst net voorbij de Stropbrug. Een deel wordt de Muinkschelde, die via het Laurentplein en de Reep richting de Leie vloeit aan het Portus Ganda.

Het andere deel stroomt richting Ledeberg verder naar zee. Echter de getijden van de zee hadden een merkbare invloed tot hier aan de Scheldesplitsing in Gent. Nu zijn er in Merelbeke de sluizen voor de waterregeling maar eertijds was er niks voorzien betreffende de watergetijden. Waardoor schepen vast kwamen te zitten aan de splitsing. Daar kwamen de schepen dus STROP te zitten. Vandaar de naam van die afspanning “Het Strop”.

Vervolgens is bij de verbreding van de Stropkaai de afspanning verdwenen, met inboedel en al. Het bewijs van de strop is duidelijk. Er was de Stropstraat, de Korte Stropstraat, de Stropkaai, de Stroplaan en niet te vergeten zwembad “het Strop”.

Conclusie: Een echte strop, die is afkomstig van de Heuvelpoort. Die zijn eveneens, zoals alle Gentenaars, “nen stroppendrager” maar dat is allemaal van een latere tijd en minder belangrijk.

———-

Origineel: Zu iene kier per joar kregen wij een rondleidinge in alle afdelinge van die gebéwe van ’t strop. Nu komt het woar da kik eigelijk wilde over vertellen: ne kier een lijne trekken, het verschil moaken tussen nen ECHTE STROP EN NEN STROPPEN-DROAGER. Bij iene van die bezoeken aan St Juliaan aan de Stropkaai kwamen wij doar in een antiek gebouw en de broeder verteldge ons dat da hier de vroegere afspanninge HET STROP was en in iene van die koamers had Keizer Koarel zelfs verbleve. Enfin in die koamers was ’t er antiek te zien tot en met. Van woar kwam nu diene noame van die afspanninge? Wel da zit zu ineen: de Schelde komt Gent binnen vanaf Zwijnaerde, Merelbeke en zuust veurbij Stroppebrugge splitst ze. Een deel wordt de Muinkschelde en verdwijnt nu onder het Laurentplein noar de Reep woar daze op ’t eind de Leie binnenkrijgt. Dat ander stuk, en doar goat het over, stroomt verder noar Ledeberg en noar de zee. Welnu de getijen van die zee lieten zich voelen tot aan die splitsinge. Nu zijn er de Saskes in Gentbrugge moar in de jaren 1200-1300 bestonden die nog nie en gemakten de schepen tons vast aan die splitsinge. Ze geraakten doar STROP. Vandaar de naam van die afspanninge. Moar nu komt het ergste: bij ’t verbrieje van de Stropkaai is die afspanninge verdwenen en wat er mee die antieken inboedel is gebeurd weet ik nie. Bewijs van het bestaan van ’t strop? Er was de Stropstraat, de Korte Stropstraat, de Stropkaai en de Stroplaan en daar bovenop nog de zwemkom het Strop. Zeg nu zelve en besluit mee mij: nen echte STROP és toch wel iene van d’Heuvelpuurte. Wij meugen ons uuk wel gelijk al d’andere Genteneirs “Stroppendrager” hieten moar da es van van veelloater en van minder belang … Voila, ‘k het gezeid, nen echte STROP! De Fiele

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2003-Vol 32 nr. 4 (T. Poffijn – Bossaert)