Fotograaf (eerste)

12 mei 1823. Geboorte van Charles d’Hoy.

Hij was onze eerste beroepsfotograaf, al had hij een opleiding als schrijnwerker genoten. Toch voelde hij zich meer aangetrokken tot de toen nieuwe, magische manier van “tekenen met Iicht”. In 1845 was hij hier al werkzaam als daguerreotypist en bouwde zelf zijn camera’s. Na een studio gehad te hebben in de Twaalfkamerstraat liet hij een nieuw daglichtstudio inrichten in de Korte Dagsteeg. Het was trouwens bij Charles d’Hoy dat Desire Van Monckhoven een volledige praktische opleiding genoot. Er zijn gelukkig heel wat foto’s bewaard gebleven van Charles d’Hoy.

Wat vooral interessant is, zijn niet zo zeer de portretten die hij beroepshalve maakte, maar de talrijke stadszichten die nu een ware schat betekenen voor de heemkundigen. Hij was, en dit is een goede zaak gebleken voor het nageslacht, een enthousiaste aanhanger van een documentaire fotografie die gebruikt werd voor het encyclopedisch inventariseren van historische monumenten, kunstwerken, landschappen en stadszichten.

Van de Predikherenkerk die afgebroken werd in 1860 bezitten wij nog een reeks prachtige en opmerkelijke foto’s die door Charles d’Hoy genomen werden. De Koormarkt in 1868, de Houtlei in 1870, de Muinkkaai meer dan een eeuw geleden, het Lousbergsgesticht in 1865, bet Entrepot op de Coupure, de stadswatermolen, etc. Documenten van onschatbare waarde die wij te danken hebben aan Charles d’Hoy en waarvan wij nu nog volop kunnen genieten.

Hij stierf in 1895. Na hem kwamen tal van fotografen die het nu verdwenen Gent op de fotografische plaat vereeuwigden. Wij denken maar aan een Edmond Sacre en een Arnold Vander Haeghen. Spijtig dat de fotografie niet eerder uitgevonden werd. Welke schat zouden wij nu niet bezitten?

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2001 – Vol30 N°4