Tussen ’t Pas

Gentsamenvloeiiingnederscheldeportusgandavoor1908

splitsing Nederschelde Portus Ganda vóór 1909

Tussen ’t Pas was vroeger gekend als de Rode Torenstraat. Deze straat is gelegen van de Kalvermarkt tot aan de St.-Joriskaai. Het leidde vroeger naar de Pasbrug die samen met de Rode Torenbrug de Leie overspande.

De Leie die toen aan de Pasbrug gekomen in twee werd gesplitst. De Pasbrug is de stenen brug waar het water van de Leie door een balksluis, ’t Pas, kan worden opgehouden. Pas in de betekenis van sas of sluis. De Rode Torenbrug was een houten draaibrug.

gentrodetorenbrugpasbrug

Pasbrug en Rode Torenbrug – Een Hollands soldaat penseelt Gent – R. De Herdt

Even voor de Leie zich met de Schelde verenigde kon het debiet van het Leiewater geregeld worden door de stuw van het Pas of de Rode Torenstuw. De Rode Toren was gekend als de toren van de vadermoordenaars. Hij was in rode baksteen opgetrokken. In de 13e eeuw, 1270 om precies te zijn, stond de toren beschreven als “le novele tour sour le spoie”. In 1578 werd de toren afgebroken.

GentRodetorenbrugPasbrugMarcelGentFb

foto: Marcel Gent-Fb

Door de aanleg van de St.-Jorisbrug waren na 24 maart 1909 de bruggen niet meer tot nut en was afbraak een feit. Temeer de grond tussen beide bruggen diende afgegraven te worden.