Pacificatie van Gent

8 November 1576: Ondertekening van de Pacificatie van Gent

Het was een vredesbestand tussen de katholieken en de protestanten waarbij de vrijheid van geloof gewaarborgd werd.

De delegaties kwamen aan in Gent op 18 oktober 1576 nl. negen onderhandelaars kwamen van Brussel (Staten-Generaal) en negen van Middelburg. De eerste gesprekken grepen plaats op 19 oktober 1576 op de Collatiezolder van het Stadhuis.

Het document werd ondermeer ondertekend door Willem van Oranje, Marnix van St.-Aldegonde en Gisleen Temmerman, Abt van de St-Pietersabdij.

Het origineel document berust in het Rijksarchief van Den Haag.

In 1579 viel de overeenkomst al uiteen.

Bij de 400e verjaring werd een postzegel uitgegeven met de beeltenis van Willem van Oranje.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2010 – Vol39 N°1