Pand

25 januari 1963: de universiteit koopt het pand aan voor 18 miljoen Bfr (446207.88 €). 
Capture d’écran (1338)Aan de toenmalige Rector (in ‘t begin der zestiger jaren) Prof. Dr. Jan Bouckaert, komt de eer toe, het afgeschreven, veroordeelde Dominikanenklooster op het nippertje te hebben gered. Men ging gans het complex afbreken om er een moderne hoogbouw te creëeren (studentenhome en opvangcentrum voor vreemde professoren).
Dr. Bouckaert heeft er moeten voor vechten, want de Universiteit zelf was helemaal niet te vinden voor het concerverende plan. Hij stond alleen, maar was gelukkig
volhardend en koppig.

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Vol 37 N°5

Ghendtsche Tydinghen juli-augustus 2012 – 41e jaargang nr.4