Pand

Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent
tel. 09 264 83 05 – email: pand@UGent.be

25 januari 1963: de Universiteit Gent koopt het pand aan voor 18 miljoen Bfr (446208 €).
 
gentpandnicolemarreel4
 
Capture d’écran (1338)
Aan de toenmalige Rector Prof. Dr. Jan Bouckaert komt de eer toe het afgeschreven, veroordeelde Dominikanenklooster op het nippertje te hebben gered. Men ging gans het complex afbreken om er een moderne hoogbouw te creëeren (studentenhome en opvangcentrum voor vreemde professoren).
Dr. Bouckaert heeft er moeten voor vechten, want de Universiteit zelf was helemaal niet te vinden voor het conserverende plan. Hij stond alleen, maar was gelukkig
volhardend en koppig.
 

Een gedeelte van het Pand was reeds in 1946 geklasseerd. Het gebouw verkeerde echter in een erbarmelijke staat. Kamers werden voor een lage prijs verhuurd aan o.a. studenten en clochards. Het complex zou pas in 1956 volledig geklasseerd worden na een aanvraag van de eigenaar in 1953 voor de oprichting van een flatgebouw. Bijgevolg was een studie aangewezen die aanleiding was tot èn de klassering èn de onbewoonbaarheid van het gebouw. Het was dan ook gekend als het vlooienpaleis. Hierop besloot de eigenaar tot verkoop over te gaan.

Capture d’écran (3197)

Het Pand vandaag is het cultureel – en congrescentrum van de UGent. Het Pand beschikt over verschillende voorzieningen voor de universiteit en externe bezoekers. Daarbij is “Club Het Pand” het gastronomisch restaurant van de UGent waar u, te midden van een historisch en stijlvol kader, culinair verwend wordt. Het “Zaalverhuur Congrescentrum Het Pand” is de plek bij uitstek voor de organisatie van uw culturele en academische activiteiten.

Volgende musea zijn in het pand terug te vinden:

– Archeologisch Museum

– Imaginair Museum Dierick Jeroen Bosch

– Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde

– Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde

Wat voorafging

Wie voor zijn stad en voor het schone strijdt, heeft het nooit makkelijk gehad, ook niet in de schoot van de “Commissie van Monumenten”. Het begon in 1950 naar aanleiding van het project twee moderne gevels op te trekken naast de pastorij van Sint-Michiels. De meningen waren zeer uiteenlopend en dat vertroebelde een tijdje het klimaat van de Commissie. Uiteindelijk kon alles worden bijgelegd en het was best zo want er werden in daaropvolgende maanden zware dossiers op tafel gelegd waaronder het dossier van het Pand.

Het eeuwenoude Pand is altijd een doorn geweest in de grote teen van sommige mensen op het stadhuis en in de administratie. Zonder dat Pand dat maar niet wou instorten, zou het allemaal veel gemakkelijker zijn geweest, dachten zij. Zoals men ook, zonder de Commissie van Monumenten en enkele kunstcenakels, zonder enige aarzeling het project van de eigenaar van het Pand er belangrijke historische delen van te slopen had kunnen goedkeuren. De Commissie stelde inderdaad haar veto en kreeg hierbij steun van een aantal verenigingen en dagbladschrijvers. Het Pand, aldus de Commissie, is een unicum, artistiek, historisch en cultureel, in de geschiedenis van Gent. Men mag het zomaar niet versjacheren als een doodgewone kermistent.

Het was het startsein van een lange strijd, van een moeilijke strijd die over talloze administratieve, politieke en andere hindemissen heen, uiteindelijk heeft geleid tot de redding en tot een restauratie die elke dag wat meer de prachtige architectuur van het ensemble doet uitschijnen. Had de Commissie zich toen voor gewonnen gegeven of had de openbare opinie bij monde van de pers niet heftig geprotesteerd, het ware amen en uit geweest met het Pand, het oude Prediherenklooster waar eens de Vlaamse clerus bijeenkwam om te kiezen tussen de paus van Rome en de paus van Avignon, het gebouw waaraan Margaretha van York haar naam heeft verbonden en waar eens de eerste universiteit van Gent werd opgericht.

———-

Bronnen:

Ghendtsche Tydinghen 2005 – Vol34 N°1

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Vol 37 N°5

Ghendtsche Tydinghen juli-augustus 2012 – 41e jaargang nr.4

http://www.ugent.be/het-pand/nl/historiek

foto’s: Nicole Marreel (Fb)