Jan Palfijnbrug

GentJanPalfijnbrugMaterniteitsbrug(AG-GSA)GT1990

Materniteitsbrug – Ghendtsche Tydinghen 1990 (AG-GSA)

Reeds in 1714 is er een eerste vermelding terug te vinden in  het “Atlas Goetghebuer”. Toen werd de brug vervaardigd door Keyser Francys voor 246 pond om de verbinding mogelijk te maken tussen de Kortrijkse Poort en de Bijloke. Ze kreeg als naam de “Materniteitsbrug” toegewezen wegens de nabijheid van het Bijlokehospitaal.

GentJanPalfijnbrugJVerplancken

Jan Palfijnbrug – J. Verplancken (Fb)

Op 27 april 1867 verrees een metalen draaibrug over de Leie tussen de wijk Akkergem en de Kortrijkse Poort met vermeldingen als de Leiebrug, de Bijlokebrug, de Moederhuisbrug of Materniteitsbrug .

GentJanPalfijnbrugMarcel-GentFb2

Ghendtsche Tydinghen 1990

Een smalle houten noodbrug zorgde op 26 februari 1942 voor de verbinding tussen beide oevers. Typisch voor die oorlogsbruggen was het vele onderhoud en bijkomende herstellingen in het bijzonder voor de plankenvloer.

De voltooiing van een nieuwe brug was er pas op 12 november 1954. De brug rust op niet minder dan 333 funderingspalen. Haar breedte bedraagt 36m waarvan 2 rijbanen van 10.5m gescheiden door een groenstrook van 9m en 2 voetpaden van 3m.

GentLeiebrugSuggpostkaartRogerWauters

Ghendtsche Tydinghen 1990

Deze krukbrug met één enkele overspanning met preflexalken is in een tijdspanne van ongeveer 2 jaar geconstrueerd voor de prijs van 409.024,52 € (16.500.000 fr). Voor rekening van de staat.

In 1951 kreeg de Jan Palfijnbrug haar definitieve naam genoemd naar een 17-eeuws chirurg/barbier en tevens uitvinder van de verlostang. Tijdens de middeleeuwen was een barbier ook gelast met zaken als het trekken van tanden en aderlaten waarbij zij aldus optraden als geneesheer en tandarts.

Om de gevaarlijke IJzerlaan te vermijden is in 2000 een fietsersbrug geplaatst die de tweewielers en voetgangers veilig onder de brug door loodsen.

gentbijlokebrugheidirogierfb

Bijlokebrug – HeidiRogier – Fb

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1990

Albet Sugg en de Belle Epoque in Gent – serie 1 (53) Ekkergem