Snepspoorbrug

gentsnepbrugclaudefaseurfb3

Snepbrug – Claude Faseur – Fb

Het “Snepken” was een druk bezocht lusthof of guingette opgericht rond 1830 aan de boorden van de Leie in de onmiddellijke nabijheid van de huidige spoorbrug. Te vergelijken met een boerenherberg waar dikwijls de ganse familie heen ging voor wat rust en ontspanning. Een eeuw later, in 1931, sloot het Snepken definitief zijn deuren. Het verwijzen naar die guingette geeft de importantie weer van die herberg zich situerend in een mooi vervlogen tijd.

GentSneppebrugMarcelGentFb

foto: Marcel Gent-Fb

De Snepbrug maakt deel uit van de spoorlijn Gent-Brugge die op 12 augustus 1838 in gebruik werd genomen. Deze spoorbrug was een draaibrug vervaardigd in metaal.

Reeds een week later deed zich een dodelijk ongeluk voor. De machinist waarschuwde de brugwachter van zijn komst door middel van een fluitsignaal. De brugwachter zat echter nietsvermoedend zijn avondmaal te verorberen in het “Patijntje” dat net als het Snepken één der bekendste lusthoven was in de buurt. In 1935 verhuisde het Patijntje naar de hoek van de Afsneelaan.

Capture d’écran (3748)

Sneppebrug2014

gentsnepbrugclaudefaseurfb

Claude Faseur – Fb

De machinist reed volle vaart de Leie in om in al het geweld te worden tegengehouden door de Snepbrug. Balans: 2 doden, 2 zwaargewonden en 2 lichtgewonden. Gevolg: op 6 december 1838 lag er reeds een vaste spoorwegbrug die echter het scheepvaartverkeer belemmerde. Op 14 februari 1839 kwam er een draaibrug te liggen die op 12 dagen tijd was geconstrueerd. Tijdens die periode van inactiviteit was de diligence het transportmiddel tussen Gent en Drongen.

Het uitgraven van het kanaal Gent-Terneuzen in 1897 was aanleiding de spoorwegberm te verhogen. Op 3 december 1897 was de brug voltooid en reden de eerste treinen over het brugtraject.

gentsnepbrugwo1claudefaseurfb

Claude Faseur – Fb

In 1907 begonnen de voorbereidingen voor een nieuwe verhoging van de brug. De bedding van de Leie werd eveneens verlegd wat inhield dat pas in juli 1909 de werken grotendeels achter de rug waren. Het bracht niet veel zoden aan de dijk want tijdens de oorlog 1914-1918 liet de Duitse bezetter de brug ontploffen. Ook tijdens WO II is de brug in mei 1940 en in september 1944 tweemaal tot ontploffing gebracht. Telkens werden de vernielingen hersteld.

gentsnepbrugclaudefaseurfb2

Snepbrug – Claude Faseur – Fb

Tenslotte zaten op 3 juli 2010 alle buurtbewoners van Sneppebrug aan tafel om de 8 jaar durende werken af te sluiten met een gezellig etentje. Infrabel investeerde liefst 60 miljoen euro om de goederen- en passagierstreinen die Gent St.-Pieters verlaten en er arriveren in de toekomst vlotjes te geleiden.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1982 – Vol11 N°1