St.-Katelijnestraat

Sinds 1343 is er de verwijzing naar haar huidige naam nl. Sente Katelinen strate. Begin 20e eeuw gekend onder  de Sint Catharinastraat. De oudere inwoners spraken ook over de Sint Katrienstraat.

De Heilige Catharina is één van de veertien heilige helpers die worden aanroepen bij verschillende ziektes en aandoeningen. Ze beschermt tegen de pest en waakt over de kuisheid. Maar daar heeft deze straat niks mee te maken.

De straat heeft haar naam te danken aan een herberg waar de straat op uitkwam. Die lag in de Gelukstraat en wordt beschreven als de “herberghe ghenaempt Sinte Cathelijne”.

Die herberg kwam in 1727 in handen van de geestelijkheid van Sint-Jacobs. De woning transformeerde tot een choraalhuis waar de zangmeester mocht verblijven om er de koorknapen te onderwijzen.

Het is een straat waar de begoede bevolking rond 1700 zich kwam vestigen. Getuige hiervan het herenhuis “De Pelikaan”, waarvan de beeltenis boven de inkom wel verdwenen is maar in 1990 als woning is beschermd als monument en stadsgezicht.

Het deed o.a. dienst als onderkomen voor de Ongeschoeide Karmelieten, als museum, als kazerne en als zetel van de Commissie voor Monumenten.