Wondelgembrug

gentwondelgembrug2

De eerste Wondelgembrug vóór haar afbraak in 1930 – Ghendtsche Tydinghen 1991

Na het graven van de Verbindingsvaart in 1863 kwam een ontwikkeling van de omliggende Wondelgemse meersen op gang. Tussen 1863 en 1865 verzorgden de Nieuwevaartbrug en de Tolhuisbrug aan beide uiteinden van de Verbindingsvaart de overgang tussen de zuidelijke Rabotwijk en noordelijke wijken in ontwikkeling.

8 december : Door de ingebruikneming van de kerk Sint-Jan Baptiste kwam de kapel op de Elysese Velden in onbruik. Voor de bewoners van de rechterzijde van de Brugsevaart was de afstand tot de nieuwe kerk tamelijk ver. Op 8 december werd de voormalige kerk heropend en kreeg nu de naam Sint-Jozef. Nadat in 1875 begonnen was met de aanleg van de Wandelgemstraat en aanpalende straten zal een nieuwe kerk, de Sint-Jozefkerk, opgericht worden die op 4 maart 1883 zal worden ingezegend.

Capture d’écran (3664)

gentverbindingsvaartwww-willemen-be8

Wondelgembrug – http://www.willemen.be

24 oktober 1876: De gemeenteraad keurt de aanleg goed van drie straten tussen de Blaisante Vest en het Verbindingskanaal. Van de Wondelgemstraat, waarvan het plan van aanleg werd goedgekeurd op 26 mei 1874, is reeds 450 m. opgehoogd en geplaveid. Het laatste deel, 75 m. lang, zal aangelegd worden op de kosten van de grondeigenaars Ch. en J. de Hemptinne. Er is nog geen definitief besluit genomen in verband met het bouwen van de Wondelgembrug, waarvan de raming 125.000 fr (3099€) bedraagt.

Halverwege de vaart in de buurt van de huidige Wondelgemstraat was een overzetdienst voorzien. Bij het verlengen van de Wondelgemstraat zal hier in 1878 de Wondelgembrug komen te liggen. In 1876 was er al sprake om een Wondelgembrug te ontwerpen. Er is echter weinig terug te vinden over het tijdstip van opbouw. Geen krantenartikels en uit het weinige dat uit de dossiers zijn te halen wordt verondersteld dat de Wondelgembrug tussen juni 1878 en maart 1879 is geconstrueerd. Uit geschreven bronnen is op te maken dat de oudste Wondelgembrug een draaibrug met zeer smalle doorgang was waar twee karren met moeite elkaar konden kruisen. Een brugdraaier stond in voor het openen en sluiten van de brug. Het Verbindingskanaal had nog geen gemetselde kaaien. Schepen werden getrokken door scheepstrekkers.

In 1907 had de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen het voornemen een spoorlijn aan te leggen voor de verbinding met Evergem-Bassevelde. Met medewerking van het stadsbestuur werden in 1909 de nodige onteigeningen verricht. De stoomtram richting Zomergem was toen reeds jaren in gebruik vóór het in 1911 in gebruik genomen spoor richting Bassevelde. Dat traject liep ondermeer door de Wondelgemstraat over de Wondelgembrug langsheen de Nieuwevaart richting Palinghuizen.

GentwondelgembrugEddyRamoudFb

de tweede Wondelgembrug – Eddy Ramoud – Fb

Een tweede brug zal in 1930 ter vervanging van de oude worden geconstrueerd. Het was een elektrische brug van een dubbel spoor voorzien voor de treinen van de buurtspoorwegen. De uiteindelijke realisatie verliep niet zonder de nodige problemen. Uiteindelijk zal in 1932 de verbinding tussen beide oevers worden opengesteld voor alle verkeer.

gentwondelgembrug4

Mei 1940: de Wondelgembrug gedeeltelijk vernield – Ghendtsche Tydinghen 1991

De bruggen waren echter geen lang leven geschoren want tijdens de 2e wereldoorlog werden zij tweemaal vernield. Eenmaal in mei 1940 toen bij de intocht van het Duitse leger alle strategisch gelegen bruggen in Gent tot ontploffing werden gebracht en een tweede maal in september 1944. De bruggen konden echter hersteld worden waarbij de firma’s Hillaert A. en de werkhuizen Mahy voor 600.000 fr. (14.873,60 €) de wegbrug dienstklaar hadden gemaakt. De voetgangersbrug kon op 15 september 1951 terug in gebruik worden genomen na voor 693.600 fr. (17.193,88€) herstellingswerken te hebben uitgevoerd.

Op 25 februari 1980 was aanvang genomen met de plaatsing van een nieuwe Wondelgembrug. De aanbesteding was toegewezen aan de Willebroekse firma Van der Vin in samenwerking met de firma Dumon voor de prijs van 16.358.243 fr. (405.509,89 €) zonder de elektrische voorzieningen. Een constructie in metaal waarbij het wegdek in asfaltplaten op een metalen onderstel is bevestigd. Via een ponton kwam de overspanning op zijn plaats te liggen. Het verkeer mocht opnieuw over de brug op 24 december 1980. Voor doorvaart van schepen was het wachten tot eind 1981 omwille de latere plaatsing van het draaimechanisme en de bediening. Vanaf dat moment opende en sloot de brug zich in 3 minuten.

——————–

Bron:

Gent en de Belle Epoque: serie 1 (23) De Verbindingsvaart

http://www.sint-pietersdorp.be 5c

Ghendtsche Tydinghen 1976 – Vol5 N°4

Ghendtsche Tydinghen 1979 – Vol8 N°5

Ghendtsche Tydinghen 1991