Twintigsteegjesplan

Gent pakt smalle steegjes aan

De Stad Gent start in 2015 met de voorbereidingen voor de heraanleg van twintig steegjes in het centrum van Gent. Veel van die steegjes fungeren immers als handige en verkeersveilige doorsteken voor voetgangers en fietsers. De steegjes die doodlopen worden aangenamere binnenstedelijke woonbuurten.

Schepen Filip Watteeuw: “Veel steegjes in de binnenstad zijn er slecht aan toe. Daarom werden twintig steegjes als project gedefinieerd en opgenomen in de meerjarenplanning om als een gezamenlijke opdracht aan te besteden”.

Een overzicht van de steegjes: Saghermansstraat, Kleinvleeshuissteeg, Hazewindstraatje, Werregarenstraat, Oliestraat, Garensteeg, Gillis Coppinssteeg, Varkensstraat, Pluimstraat, Jan Botermanstraat, Perkamentstraat, Koolsteeg, toegang beluik Phoenixstraat, Turrepoortsteeg, Watergraafstraat, Jonkvrouw Mattestraat, Bonteleeuwstraat, Zoutstraat, Sint-Clarastraat, Sint-Jansvest.

Ook de openbare verlichting zal voor elk steegje bekeken worden en wordt waar nodig aangepast en verbeterd.

Dit jaar nog zal de voorstudie en de coordinatie met de nutsbedrijven rond zijn, zodat in 2016 de voorbereidende werken kunnen worden uitgevoerd. Daarna volgt dan de heraanleg van de steegjes.

———-

Bron: gentblogt-archief.stad.gent (27.01.2015)