Grooten Keer

GentdegrootenkeerGT1990

de Grooten Keer – G.T. 1990

Op een schavot voor het stadhuis, met bast aan de hals, gegeseld en gebrandmerkt op de rug, en daarna gebonden aan een staak op een wagen voort te rijden naar de volgende plaatsen.

Het jaar 1695. Misdadigers, dieven, etc. werden door de scherprechter aan de Botermarkt een eerste geseling toegediend zo bepaald door het schepenvonnis. Op een kar vond de kastijding plaats met de roede. Deze “lijfstraf” was de eerste stap voor de “Grooten Keer” aanving.

gentgrootenkeer

de Grooten Keer route – G.T. 1990

Deze tocht op een scherprechterswagen moet voor de veroordeelde een verschrikking geweest zijn. Er waren 24 openbare stand- en geselplaatsen voorzien aan elke vierweg (kruispunt) doorheen St.-Baafs, St-Michiel, Akkergem, St.-Jacob en St.-Niklaas. Een ware marteling.

Aan de gevangenis op de Korenmarkt was de Grooten Keer ten einde. Na het losmaken van de gevangene mocht hij de strafwagen verlaten om in de gevangenis plaats te nemen.