Koning Willembrug

gentvisserijbruggt1988

Plan 19e eeuw – Ghendtsche Tydinghen 1988

De Koning Willembrug, zo genoemd naar de toenmalige Koning der Nerderlanden, was begin 19e eeuw de enige brug in Gent die enkel door het betalen van tolgeld kon overgestoken worden.Uit een Gents stadsplan dd. 1796 blijkt dat enkel over de Pasbrug de wijk aan de Visserij bereikt kon worden.

gentwillembrugvisserijbrusselsestachtersluiskeizerpoortetiennefornierfb

Koning Willembrug / Visserijbrug – Etienne Fornier – Fb

Enkele gegoede burgers namen het initiatief de kosten voor de bouw van een overspanning op zich te nemen in ruil voor een “oversteektaks”. Eind 1820 waren de brughoofden afgewerkt en kon de brug in gebruik worden genomen. De taks was voor vele omwonenden een doorn in het oog en op 1 juni 1832 besliste de Stad Gent de brug aan te kopen voor een bedrag van 10.000 gulden. Zo konden de overwegend arme buurtbewoners weer wat vrijer ademen.

Een nieuwe vaste, metalen brug zorgde in 1886 voor de oeververbinding. Dit gebeurde nogmaals in 1930. De Gazette van Gent dd. 10 januari 1931 meldt dat “de brug die van de Visserij naar de Brusselse Poort leidt, eindelijk in orde is gekomen. Er liggen nu twee sporen op voor de geëlectrificeerden stoomtramdienst”.

In 1971 zijn bij algemene werken de Visserijbrug en Koning Willembrug in beton heropgericht.