Internationale

Slechts weinigen zijn op de hoogte dat de “Internationale” gecomponeerd werd door Gentenaar Pierre De Geyter, geboren op 8 oktober 1848 in de Kanunnikstraat. Het gezin De Geyter verliet Gent in 1855 om zich in Rijsel te vestigen waar de 7-jarige Pierre in een fabriek ging werken als draadjesmaker. Later wordt hij houtdraaier en na zijn dagtaak van 14 uren volgt hij teken- en muzieklessen. Toen hij 18 jaar was behaalde hij de 1e Prijs in de categorie “Blaasinstrumenten” aan de “Academie de Musique” van Rijsel. In 1887 werd hij lid vande pas opgerichte zangvereniging “La Lyre du Travailleur”.

Op een aprilavond dd 1888 vroeg de stichter van de vereniging hem een lied te componeren op een tekst van Pottier. ‘s Anderendaags was het lied al klaar en de“Internationale” was geboren. Er is een hele tijd verwarring geweest nopens de componist van dit lied. Onder druk van de Burgemeester van Rijsel beweerde Pierre’s 11 jaar jongere broer Adolphe dat hij dit lied gecomponeerd had. Pierre, die inmiddels naar Parijs verhuisd was, diende in 1906 een klacht in bij de Rechtbank. Maar blijkbaar waren de Franse rechtbanken al niet veel vlugger dan de Belgische, want de zaak kwam 8 jaar later voor. De burgemeester van Rijsel had een reeks getuigenissen meegebracht die bevestigden dat Adolphe de componist was. Pierre verloor zijn proces dat een tragisch gevolg kende. Een jaar later pleegde Adolphe zelfmoord. In een nagelaten brief erkende hij dat Pierre wel degelijkde componist was, maar dat hij gehandeld had onder druk van de Rijselse burgemeester, uit schrik zijn plaats te verliezen bij de stedelijke diensten. Deze verklaring bereikte Pierre slechts na het einde van de oorlog van 14-18. In 1922 werd het vonnis van 1914 vernietigd en Pierre werd in zijn rechten hersteld. Wat was nu het mysterie van deze chantage op Adolphe? De kleingeestige mentaliteit van de burgemeester. De veel jongere Adolphe werd geboren in Rijsel en bezat de Franse nationaliteit en Pierre was maar een Belg. En “pour l’honneur de la France” was het veel vleiender dat een dergelijk beroemd lied gecomponeerd werd door een Fransman.

In 1927 werd in Moskou de 10e verjaardag gevierd van de Oktoberrevolutie. En wie was daar aanwezig als eregast? Onze Gentenaar Pierre De Geyter. Pierre komt te overlijden in St.-Denis op 26 september 1932.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Vol 37 N°4