Coyendanspark

Het Coyendanspark is gelegen langsheen de St.-Baafsabdij in de buurt van het Portus Ganda. Meer bepaald tussen de Voorhoutkaai, de Slachthuisstraat, de Adalwinstraat, de Gandastraat en de St.-Baafsabdij. Het terrein loopt lichtjes af richting een moerassige oppervlakte alwaar het water de bodem infiltreert.

Centraal vallen de haagbeuken op die verwijzen naar de vroegere abdijkerk van de St.-Baafsabdij. In de 16e eeuw is dit gebouw, onder het bewind van Keizer Karel, totaal verwoest.

De Coyendans is een verwijzing naar de Koeiendans, een feest daterend uit de 15e eeuw in de Machariuswijk. Het Sint-Baafsdorp was toen een kleine agglomeratie ten oosten van de gelijknamige abdij met zo’n 1500 inwoners. Elk jaar werd op 7 juli op de Heernisberg, ter hoogte van de huidige Aannemersstraat en de Klinkkouterstraat, het feest van de Koeiendans gevierd. Men speelde op trommels en fluiten en in een herberg werd gelag gehouden.

De oude feesttraditie ging gaanderweg verloren maar werd nog voor de eeuwwisseling weer opgerakeld met de Coyendans. Sindsdien wordt er elk jaar begin september een volksfeest gehouden op de weide. Mede daardoor stelde het Stadsarchief de Gentse gemeenteraad voor om aan het park de naam ‘Coyendanspark’ te geven.

Een fiets- en wandelpad is aangelegd doorheen het witte poortgebouw dat ons herinnert aan het vroegere slachthuis.

Op 10 november 2019 werd in dit park een Japanse notenboom (ginkgo biloba) geplant. Deze boom groeide uit een zaadje van een ginkgo die de atoombom op Hiroshima op 6 augustus 1945 overleefde. De zaden van ginkgo’s uit Hiroshima worden door de burgemeester van die stad verspreid over de wereld, als teken van vrede en strijd tegen kernwapens.

———–

Bron:

http://www.nieuwsblad.be – Bert Staes (08.01.2014)

https://stad.gent/nl