Julius de Vigneplein

19 November 1844. Geboorte van Julius De Vigne. De Vigne is een gekende naam in de Gentse kunstwereld. Zijn vader was de gekende schilder Félix De Vigne en nonkel Pierre De Vigne was beeldhouwer die o.m. het standbeeld van Jacob Van Artevelde maakte. Kozijn Paul was de auteur van het standbeeld van Louis Van Houtte en van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck in Brugge. Zijn broer Edmond De Vigne was de architect die de Vlaamse Schouwburg bouwde.

Julius opteert niet voor een kunstzinnig beroep en studeert rechten aan onze universiteit. In 1866 wordt hij uitgeroepen tot “Laureaat in de Taalkunde” in een inter-universitaire wedstrijd. In familiale- en vriendschapskringen wordt hij veelal met “Jules” aangesproken. Tijdgenoten van Julius Vuylsteke, als Napoleon De Pauw en Prosper Claeys, leverden net als hem verschillende bijdragen aan de studentenalmanak van “‘t Zal Wel Gaan”.

Hij installeerde zich hier als advocaat, maar ging vrij vlug in de politiek. In 1875 wordt hij gemeenteraadslid, enkele jaren later provinciaal raadslid en vanaf 1888 tot 1907 was hij onze “schepen van financiën”. Bovendien was Julius ook nog volksvertegenwoordiger in 1900.

Buiten de politiek had hij ook nog andere interessesferen. Zo was Julius ook nog voorzitter van het “Bureau van Weldadigheid”, was hij medestichter van “De Vrienden van het Museum”, van de “Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent” en bestuurslid van het “Willemsfonds”.

Als uitgesproken liberaal was het voor de handliggend dat wij hem zouden tegenkomen bij de Vrijmetselaars en als lid van “La Liberté”.

Julius De Vigne stierf op 27 december 1908. Hij werd begraven op het kerkhof van de Brugse Poort. Het portretmedaillon op zijn graf is een creatie naar de hand van kozijn Paul De Vigne.

Waarom men in 1918 het “Van Eyckplein”, gelegen aan de overzijde van ‘den entree’ van het zwembad “Van Eyck”, omdoopte tot “Julius De Vigneplein” blijft een raadsel. Hij woonde wel in de nabijgelegen Keizer Karelstraat, maar het was toch zijn broer Edmond die het “Van Eyckzwembad” bouwde. Als men absoluut het “Van Eyckplein” een andere naam wou geven, dan zou “Edmond De Vigneplein” veel logischer geweest zijn.

———

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2010 – Vol39 N°3