Sanderus

Antoon Sanders wordt geboren op 15 september 1586. De naam van deze priester, dichter, theoloog en historicus is door velen gekend doch zij het door één lettertje aan de naam toe te voegen nl. Sanderus.

Deze Gentenaar werd geboren in Antwerpen. Zijn vader Lieven was een gekend geneesheer en overtuigde katholiek. Onder Hembyze en Ryhove was hij uitgeweken naar Antwerpen. Hij kwam terug naar Gent in 1588. Zijn grootvader Jan was gedurende jaren de officiële geneesheer van de stad Gent en was zelfs verheven tot raadgevend geneesheer van Keizer Karel.

Antoon was dus 2 jaar wanneer hij in Gent belandde. Hij heeft zich altijd een Gentenaar gevoeld en op zijn talrijke werken ontbreekt nooit de inscriptie “Sanderus Gandavensis”. Hij doet zijn humanoria in Oudenaarde en bij de Jezuïeten in Gent. DaarnaWijsbegeerte in Douai en Theologie in Leuven. Priester gewijd, wordt hij naar “Oost-Eecloo” gestuurd. Hij is dan nog een tijdje pastoor in Sleidinge, maar al deze zaken liggen hem niet en hij zal een middel vinden om postjes te bekleden die goed betaald worden en niet teveel werk vergen, zodat hij de vrijblijvende tijd volledig kan besteden aan zijn publicaties.

Sanderus schreef lang en veel. Ettelijke liters inkt zouden gedurende een halve eeuw uit zijn pen vloeien. Dat de naam Sanderus nu nog dikwijls vernoemd wordt is evenwel te wijten aan één enkel van zijn werken: de geschiedenis van Vlaanderen geschreven in het Latijn onder de titel “Flandria Illustrata”. En wanneer men nu nog het woord “Sanderus” uitspreekt, heeft men het niet over Antoon Sanders, maar wel over zijn beroemd werk.

Merkwaardig genoeg is de tekst vrijwel waardeloos. Zijn werk krioelt van onjuistheden en is historisch totaal onbetrouwbaar. Aan wat heeft dit boek dan wel zijn beroemdheid te danken? Wel, aan die talrijke illustraties die uitgevoerd werden door de knapste tekenaars van die tijd en die ons een beeld geven van onze steden, dorpen, kastelen, monumenten zoals zij er uitzagen in de 17e eeuw. Hoe zag de Kouter er uit in de 17e eeuw? De Vrijdagmarkt, het Veerleplein,het Belfort? Zonder Sanderus zouden wij slechts een vaag idee hebben van hoe het Prinsenhof er uitzag.

Een eeuw na het verschijnen van de “Flandria Illustrata” verscheen er een Vlaamse vertaling onder de titel “Verheerlijkt Vlaandren”.

Sanderus stierf op 16 Januari 1664. Drie jaar voor zijn dood trok hij zich terug in de Abdij van Affligem. Hij werd er begraven in de Abdijkerk.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Vol37 N°1