Hondenbelasting

Op 27 april 1868 stelt Fredericq voor een hondenbelasting in te voeren met als doel het aantal honden in de stad te beperken. In 1829 was een hondenbelasting ingevoerd, maar in 1836 was ze afgeschaft omdat de opbrengst te gering was nl. 1500 fr (38€) tot 1700 fr (42€) per jaar en ook omdat deze belasting erg onpopulair was. Op 22 juni 1868 zal de gemeenteraad het invoeren van een hondenbelasting verwerpen met dertien stemmen voor en veertien stemmen tegen.