Oude Beestenmarkt

Stukje Costa Rica in Gent: muurschildering van gigantische luiaard op gevel van café.

BarBroos heeft sinds kort een bijzondere tooghanger over de vloer. Op de gevel van het populaire café op de Beestenmarkt prijkt namelijk een gigantische muurschildering van een luiaard.

Ze slapen meer dan tien uur per dag en doen over enkele meters meer dan een minuut. Luiaards zijn fascinerende zoogdieren, die enkel in Zuid-Amerika voorkomen. Ze eten enkel bladeren en die verteren duurt lang en daarom hangen ze vaak in bomen, waar ze ook veilig zijn voor roofdieren.

Sinds kort prijkt er een grote tweetenige luiaard aan de gevel van BarBroos op de Beestenmarkt. Geen echte natuurlijk, maar wel een levensechte muurschildering aan de hand van ‘Pinkman Stuff’. De graffiti-artiest had daarbij een hoogtewerker nodig om de luiaard tot leven te wekken.

De muur van het populaire café op de Beestenmarkt wordt door Graffiti vzw gebruikt. Zij geven zo opkomende Oost-Vlaamse graffitikunstenaars zoals Pinkman Stuff de kans om zich uit te leven. De luiaard blijft nog een maand hangen op ‘Le Mur’ en wordt dan vervangen door een nieuw kunstwerk.

———-

De Oude Beestenmarkt is gelegen langsheen de Nederschelde aan de Nieuwbrug. Op loopafstand van het Bisdomplein aan de Reep, vroeger de Wijdenaard en eens de belangrijkste haven aan de Schelde.

In het verleden stond het gekend als den Witten Aerd of den Wetterschen Aert (1629) naar de herberg “Wetteren” die aan de Nederschelde lag en in 1705 bezit was van de stad. Het was toen samen met 2 aanpalende huizen ingericht als huisvesting voor soldaten.

Het huis “Wetteren bij de Schelde” was gekend voor zijn glasblazerij. Aanpassingswerken aan de kade betekende de sloop van dit gebouw.

Logischerwijze werd hier veemarkt gehouden van 1629 tot 1858. Daarna vond de veemarkt plaats aan de Nieuwe Beestenmarkt in de buurt van het slachthuis.

In 1822 werd er een kloksken geplaatst en 12 arduinen staken om ’s vrijdags het vee vast te binden aan de ijzeren borstweringen tussen de paaltjes. De markt voor ossen en koeien was hier aan de Schelde. De markt voor paarden was gevestigd aan de Zilverenberg. Op de Kalvermarkt was er de markt voor kalveren en schapen.

Vele herbergen sierden dit pleintje, waaronder “de Witte Mauwe”, “Rotterdam”, “de Roode Poorte”, de “Calverdans” en “De Vlasmarkt”. In “De Witte Mauwe” zou trouwens rond 1870 nog een afdeling van de Socialistische Internationale worden opgericht met onder zijn leden de 18-jarige Edmond Van Beveren.

Voor brouwerij “de Sonne” had de varkensmarkt plaats. Dat was een vierkantig plaatsje met een watertrap aan Betsaerde dat vroeger de Ossenmarkt heette. Een vroegste verwijzing naar deze “Verkensmarkt” gaat terug tot 1418 toen het beschreven stond als “de Verkine maerct”.

Rond 1889 bevonden er zich 3 huizen naast de brug waar in het grootste ervan de in Italië gerenomeerde schilder Canini Maes was geboren. Na zijn opleiding aan de kunstacademie van Gent vertoefde hij in Parijs en Firenze om zich vanaf 1827 in Rome te vestigen waar hij in 1856 zal komen te overlijden.

Tijdens de Gentse Feesten vonden hier volksspelen plaats waarbij de “Dansen van de Lochte Gentenaren” het hoogtepunt vormden.

Elke zondag is er hier markt voor kleine huis- en neerhofdieren en tweedehandsfietsen. Tot 1996 kende de markt voor honden en katten hier een groot succes. Toen is er onder druk van dierenbeschermers een wet uitgevaardigd die de verkoop van honden en katten verbood.

Door de heraanleg van het plein in 2013 geflankeerd met gezellige drankgelegenheden en de bouw van de Scaldissluis die de Nederschelde opnieuw bevaarbaar maakt zal de (vaar)drukte wellicht toenemen en een welgekomen vernieuwende wind door deze buurt blazen.

—————

bron :

Gent’s vroegste geschiedenis – M Gysseling

Beschrijving van Gent – G. Celis

Gent schoon geprent – SDZ

http://www.nieuwsblad.be – Simon Dekaezemaker (9.10.2022)