Hazewindstraatje

Capture d’écran (6566)In de 14e eeuw komt een eerste vermelding voor van dit steegje aan de Korenmarkt. Toen was deze doorgang gekend als “de Windasstege”. “Het Windas” was het huis van de molenaars op de huidige plaats van het Vrije Schippershuis waar eertijds ook een windas stond voor het laden en lossen van de boten aan de Graslei.

Gent telde veel van deze steegjes, ook brandstraatjes genoemd. Vele huizen waren vroeger in hout opgetrokken. Om bij brand te voorkomen dat vele houten huisjes in de vlammen opgingen werd de nodige ruimte voorzien om dit te verhinderen.

Capture d’écran (6570)

Capture d’écran (6568)Naast het Vrije Schippershuis was het lokaal van de pijnders (graanlossers) gevestigd waaraan het straatje logischerwijze zijn naam ontleende nl. ’t Pijnderstraetkin.

Vervolgens stond aan de hoek met de Korenmarkt een afspanning “De drie koningen” en verkreeg het straatje de naam Drie Koningenstraat. Toen de afspanning veranderde in “De Hazewind” wordt het straatje sinds begin 19e eeuw het Hazewindstraatje genoemd.