Hazewindstraatje

In de 14e eeuw komt een eerste vermelding voor van dit steegje. Toen was dit de “Windasstege”. “Het Windas” was het huis van de molenaars op de huidige plaats van het Vrije Schippershuis waar eertijds ook een windas stond voor het laden en lossen van de boten aan de Graslei.

Gent telde veel van deze steegjes, ook brandstraatjes genoemd. Vele huizen waren vroeger in hout opgetrokken. Om bij brand te voorkomen dat vele houten huisjes in de vlammen opgingen werd de nodige ruimte voorzien om dit te verhinderen.

Naast het Vrije Schippershuis was het lokaal van de pijnders (graanlossers) aan wie het straatje vervolgens zijn naam ontleende nl. ’t Pijnderstraetkin.

Vervolgens stond aan de hoek met de Korenmarkt een afspanning “De drie koningen” en verkreeg het straatje de naam Drie Koningenstraat. Toen de afspanning veranderde in “De Hazewind” wordt het straatje sinds begin 19e eeuw het Hazewindstraatje genoemd.