Zuiderlaanbrug

GentZuderlaanenstmartinusbrugGT1990

Ghendtsche Tydinghen 1990

Deze brug langs de Zuiderlaan aan de Watersportbaan ligt parallel met de aan de overzijde gelegen St.-Martinusbrug aan de Noorderlaan.

In het vooruitzicht van de latere verbinding tussen de Watersportbaan met deze oude Leieam van Ekkergem (ook gekend als de Belvédèrevijver) en de uit te graven vijver in Blaarmeersen werd er in 1975 besloten voor het plaatsen van de Zuiderlaanbrug ter vervanging van de bestaande afdamming.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Reeds in 1967 was deze Leiearm van Ekkergem tot visvijver omgevormd vanaf de Europalaan aan de Watersportbaan tot “Aan de bocht” aan de Leie. Om slijkafzetting te voorkomen is toen een dwarse dam gecreëerd ter afsluiting van de Leie. De vijver had een lengte van 600m met een totale oppervlakte van  1.5 ha en was afgewerkt op 21-12-+1967.

De brug rust op betonnen palen met een vrije doorvaarbreedte van 2.2m en een lengte van 15.75m. De rijbaan neemt 16.7m in beslag op een totale breedte van 21.2m. Totale kostprijs: 87.774,76€ (3.540.817fr).

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1990