Minnemeersbrug

gentfoto14 004

Dit gebied was een “upstal”, een onbebouwd stuk grond langsheen het water, in 1213 door graaf Ferrand van Portugal aan de Gentenaren afgestaan. Mits het in acht nemen van bepaalde regels mocht iedereen deze meers gebruiken. Wat “Minnemeers” zou verklaren als “Gemeenenmeersch”.

Letterlijk is minne afgeleid van het Germaanse mannja (watergeest), een afleiding van man, dat onder invloed van minnen werd vervormd (Nederlands minne, nu meermin).

Deze omgeving was door zijn ligging aan het water begin 19e eeuw reeds sterk geïndustraliseerd. De huidige brug ligt iets meer zuidelijker dan de oorspronkelijke Minnemeersbrug.

In 1908 begon de afbraak van de Groenbrug of Oude Minnemeersbrug die de Groenbrugstraat met de Minnemeers verbond.

GentMinnemeersbrugOude(Groenbrug)Groenbrugstraat voor 1908RogerCaufrierFb

Reeds in 1338 zijn er bronnen over “de brucghe inde Minnemersch ter Mude waert”. In 1359 sprak men over “van  der brugghen die men heet Minnemersch brugghe”. Een stenen brug verving in 1563 de houten Minnemeersbrug. Om “zeeschepen” met zeilen toe te laten op de Leie kwam er in 1754 een houten draaibrug.

De turfwinning deed vele boten hier aanmeren.Turf ontstaat wanneer plantafval niet volledig verteert door gebrek aan zuurstof.  Het is een stap in de ontwikkeling naar steenkool. Vooral in moerassige gebieden kun je het aantreffen in lagen die tot 5m dik zijn. Ter vergelijking: de verbranding van steenkool levert zes maal zoveel warmte op als turf. Turf is heel arm aan voedingsstoffen. Het enige wat het geeft is een bepaalde zuurheid en niet eens de juiste soort. En turf is ook nefast voor het leven op aarde want … turfwinning is als het ware een destructieve afgraving van uitgestrekte natuurzones waarbij nadien continu CO2 vrijkomt. Het droogleggen van die groengebieden stimuleert het vrijkomen van lachgas. Wat op zijn beurt verantwoordelijk is voor zo’n 6% van het broeikaseffect wereldwijd.

Op 10 april 1876 lezen we: “De bewoners van de Sleepstraat en omgeving die zich naar één van de stations aan de Dampoort moesten begeven, waren verplicht een lange omweg te maken ofwel de trekweg te volgen van de Grendelgatbrug, gelegen aan een brede gracht die ongeveer aan de huidige Minnemeersbrug in de Leie vloeide tot aan de Ham aan de Sint-Jorisbrug. Deze trekweg was ’s winters onbegaanbaar. De eigenares van het stuk grond kreeg de toelating een straat van twaalf meter breed aan te leggen nl. de Blekersdijk mits de volgende voorwaarden :

a) de straat kosteloos afstaan aan de stad

b) de ophoging van de grond, de aanleg van de riolering en het opvullen van de grachten op kosten van de eigenares.

gentfoto14 005

De Groenbrug en Groenstraat, die na de fusie met Oostakker in Groenbrugstraat veranderde, zijn genoemd naar een 17-eeuwse herberg “De Groene” gelegen in de Groenbrugstraat.

Met de aanleg van de Kongostraat en de slechte staat van de Groenbrug werd een nieuwe brug voorzien  in het verlengde van de Kongostraat.

Op 31 maart 1909 werd het draagvermogen getest van de nieuwe Minnemeersbrug. Enkele dagen later mocht de brug in gebruik worden genomen. In 1939 nam de stad het beheer van de brug over van de staat.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1981 – Vol10 N°4

https://yoo.rs/waarom-is-het-gebruik-van-turf-zo-slecht

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.