Auto begin 20e eeuw

In 1903 werden te Gent 19 nieuwe registratieplaten voor auto’s en 41 nieuwe platen voor motorrijwielen afgeleverd. In totaal voor de provincie Oost-Vlaanderen waren er 23 nieuwe registratieplaten voor auto’s, 79 platen voor motorrijwielen en 2 platen voor driewielers.

Het totaal aantal auto’s en motorrijwielen in gebruik waren:

1899: 33

1900: 38

1901: 138

1902: 259

1903: 363

Eind 1903 waren er in Oost-Vlaanderen 363 motorvoertuigen, waarvan 180 te Gent (70 auto’s en 110 motorrijwielen). In België waren toen 2618 auto’s en 2671 moto’s ingeschreven. De belasting werd berekend aan 15 fr per wiel. Volgens het reglement op de wegenis van 17 juni 1901 art. 91 moeten “de zelfwerkende rijtuigen gevoerd worden met de snelheid van een.paard in kleine draf”.

In de gemeenteraad van 18 april 1904 klaagt gemeenteraadslid De Weert over de grote snelheid van de auto’s en vraagt de bestaande reglementen door de politie stipt te doen toepassen nl. 12 km per uur is snel genoeg en mag niet overschreden worden. De Heer Burgemeester Braun deelt het gevoelen van de interpellant en heeft de politie gelast streng toe te zien. Mede ten gevolge een ongeluk aan de Entrepotbrug.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1973 – Vol2 N°9