Baudelokaai

De Baudelokaai loopt van de Minnemeersbrug tot aan het Steendam. Het grenst aan het Baudelopark en zal grotendeels verdwijnen na de verwezenlijking van dit vernieuwd stadspark.

De aanleg van deze straat geschiedde pas voor de eerste wereldoorlog. Dit gebeurde naar aanleiding van de haventrafiek aan het Stapelplein. Verschillende straten werden aangelegd om een gemakkelijke verbinding te verkrijgen van de binnenstad met het havengebeuren.

De plannen liggen klaar waarbij het park zich zal uitstrekken tot aan de oevers van de Leie. Verlaagde kaaimuren, zitranden aan  het water, nieuwe paden en bomen, bloeiende kruiden … we kijken er naar uit. Reeds op 1 oktober 2007 werd aanvang genomen met de werken voor een verlaagde kaaimuur met aanlegsteiger in de buurt van de Minnemeersbrug.

Heraanleg Baudelohof en omgeving

Uitbreiding centrale park

De Baudelohof krijgt niet alleen een nieuw jasje, ook wordt het park een stuk groter. Zo wordt de speelkoer van het secundair kunstinstituut Ottogracht onderdeel van het park. En het park zal doorlopen tot aan de Leie. Daarom krijgt de Baudelokaai een verlaagde kade en wordt ze gedeeltelijk mee opgenomen in het park.

Woonerven

De volgende omliggende straten worden heraanlegd, en worden ook omgetoverd woonerf:

  • Rembert Dodoensdreef
  • Willem I-kaai, Baudelokaai
  • Baudelostraat (tussen Ottogracht en Baudelokaai)

Op 1 oktober 2020 gingen de werken van start. De afwerking is gepland in najaar 2022.

———-

Bron:

https://stad.gent/nl