Ekkergembrug

SAMSUNG CAMERA PICTURESBij de aanleg van de Rooigemlaan in het verlengde van Einde Were (toen Akkergemlaan) richting Groendreef was de opbouw van een brug over de westelijke Leiearm noodzakelijk.

Het jaarverslag van Gent vermeld dat in mei 1899 de werken aan de brug aanvingen om in 1900 te eindigen. De brug had 2 bogen gelegen over 2 Leiearmen en bestond uit steenmortel zonder ijzer. De oostelijke arm, een gracht,  maakte deel uit van de oude stadsversterkingen.

GentEkkergemMVanderhaeghenFb7

foto: Marcel Vanderhaeghen-Fb

Ekkergem gaat reeds terug tot in 966 waar het staat beschreven als Heccringehem. Het is afgeleid van het Germaanse “Aggiharinga” wat verwijst naar “woonplaats van de lieden van Aggihari (agiô=zwaard / harja=leger). De wijk besloeg een gebied tussen de Kortrijkse Poort en de Brugse Poort. Daar lag de stadsomwalling en uiterste stadsgrens waardoor het gebied gekend was als “einde wereld” (1385: ten ende vander werelt).

GentEkkergembrugMarcelGentFb

foto: Marcel Gent – Fb

Nadat in mei 1940 de brug was vernield bij de inval van het Duitse leger kwam er een houten noodbrug te liggen die eind mei 1941 was afgewerkt. Bij de terugtrekking van het Duitse leger in 1944 werd er opnieuw schade toegebracht. Na herstelling kwam in 1952 de huidige Ekkergembrug tot stand.

SAMSUNG CAMERA PICTURESDe vorming van de ring rond Gent maakte van de Rooigemlaan een staatsbaan waardoor de kosten van de nieuw aan te leggen brug met staatsgeld werd gefinancierd. Op 30 mei 1953 kon de brug in gebruik worden genomen. Deze vaste balkbrug heeft een breedte van 26m waarvan twee rijwegen van 10m en een middenstrook van 3 m voor de tram. Met de demping van de oostelijke Leiearm (stadsgracht) verdween het tweede deel van de brug onder de grond.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Toen in 1962 de heraanleg van de Rooigemlaan was voorzien verdween de middenberm en dus ook de tram. Voortaan zouden bussen het transport van de reizigers verzorgen.

Op 26 october 1979 konden voetgangers en fietsers de doorgang onder de brug gebruiken. De gemeenteraad had dit voorstel reeds op 20 maart 1978 goedgekeurd in het belang van de omwonenden.

——————–

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1990

Gent’s vroegste geschiedenis – Maurits Gysseling

Albert Sugg en de Bellle Epoque in Gent – serie 1 (53) Ekkergem